Rozsah platnosti

Společnosti Tchibo Praha svěřuje své osobní údaje každý den mnoho zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb, uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. Společnost Tchibo Praha považuje ochranu informací a údajů, které jsou jí svěřovány, za součást své odpovědnosti podniku. Principy ochrany údajů, jako například minimalizace údajů, transparentnost a bezpečnost, jsou proto ve společnosti Tchibo Praha nejvyšší prioritou.


Naším cílem bylo sestavit zásady ochrany osobních údajů tak, aby každý mohl rychle získat přehled o účelech, pro které společnost Tchibo Praha osobní údaje zpracovává. Dostatek informací by v nich ale měli najít i ti, které zajímají podrobnější údaje. Všechny dále uvedené informace odkazují na využívání digitálních služeb prostřednictvím počítačů, chytrých mobilních telefonů, tabletů a všech dalších mobilních nebo stacionárních koncových zařízení, která lze připojit k internetu.


Naše zásady ochrany osobních údajů si pečlivě přečtěte. Pokud byste k nim měli jakékoli dotazy nebo komentáře, můžete je kdykoli zaslat na e-mailovou adresu na naší kontaktní stránce.

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování údajů na těchto webových stránkách společnosti Tchibo Praha a o souvisejících digitálních postupech:

Pokud naše digitální služby obsahují možnost nepovinně zadat osobní údaje, žádáme vás, abyste se laskavě sami rozhodli, které údaje nám chcete sdělit. Povinná pole, která jsou jako taková zobrazena, potřebujeme ke zpracování příslušného dotazu nebo vaší objednávky. Jakékoli další údaje, které jsou shromážděné navíc, jsou nepovinné a využíváme je k optimalizaci služeb, které nabízíme, případně pro statistické účely.


Podrobnější informace najdete v následujících kapitolách.