O Tchibo

Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1. 1. 2018
Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.tchibo.cz (dále též jen „e-shop“).

Prodávající je obchodní společnost Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4; IČO: 16190793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1744.

Web: www.tchibo.cz
E-mail: service@tchibo.cz
Zákaznická linka: 800 900 826 (po - pá 8:00 do 20:00; so 8:00 do 16:00; volání je zdarma)

Kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží prostřednictvím e-shopu Tchibo. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují jen na případy, kdy je kupující spotřebitelem.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. E-shop Tchibo neumožňuje příjem objednávek od subjektů, které nejsou spotřebitelem.
Kupní smlouva

Kupující řádně vyplní objednávku, zaškrtne souhlas s VOP v posledním kroku objednávky a tu následně potvrdí. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s VOP seznámil včetně reklamačního řádu (upload of PDF Reklamační řád), a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká ve chvíli, kdy kupující dostane potvrzení své objednávky od prodávajícího.
Veškerá prezentace zboží v e-shopu je pouze informativního charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Při objednání zboží postupuje kupující následovně:

a) Kupující vloží vybrané zboží do nákupního košíku.
b) Vyplní do objednávkového formuláře své osobní údaje a dodací adresu a zvolí způsob dodání a platby.
c) Před zasláním závazné objednávky může kupující objednávku zkontrolovat a změnit již vyplněné údaje. Závaznou objednávku odešle kupující kliknutím na odkaz „Závazně objednat“.
d) Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu, že objednávku obdržel, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující v objednávce uvedl.
e) Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající doručí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu přijetí objednávky. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout a může ji zrušit nebo její část. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.


Kupující si sám hradí náklady, které mu vznikly při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení), přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Smlouva včetně těchto VOP je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít jen v českém jazyce.
Povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději v okamžiku dodání zboží, splní prodávající tím, že doručí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu výše uvedené přijetí objednávky.
Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.) a Rhenus Home Delivery s.r.o. Dodávka se provádí v rámci České republiky. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 59 Kč. Dobírka je zpoplatněna částkou 29 Kč.
Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží, pokud celková hodnota objednávaného zboží činí alespoň 1 590 Kč nebo v případě akčních nabídek "doprava zdarma" a „doprava a dobírka zdarma“.
Ve výjimečných případech bude za dodání zboží účtován vyšší poplatek, s jehož výší bude zákazník seznámen před odesláním objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován jen jednou.
Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle předchozího článku.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce. Kupující má možnost volby z těchto variant:

Dobírkou při dodání zboží

Kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

Bankovním převodem předem

Při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet Tchibo. Číslo účtu Tchibo sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.

Kreditní kartou

Při platbě kreditní kartou probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu zákazníka) po odeslání zboží. Placení kreditní kartou je u Tchibo.cz trojnásobně bezpečné: Za prvé zadáním kontrolního čísla karty - to jsou poslední tři číslice v podpisovém poli na zadní straně Vaší karty. Za druhé je vlastní přenos dat SSL chráněn 128bitovým kódováním a přenosem. A samozřejmě si můžete být absolutně jisti, že informace, které v souvislosti s platbou poskytnete, používáme výhradně v rámci vyřizování objednávky.

V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru

V hotovosti nebo platební kartou lze platit při osobním odběru v našich kamenných obchodech.

PayPalem

Při nákupu zboží v e-shopu může kupující platit rychle a bezpečně prostřednictvím PayPal, stačí jej zvolit jako způsob platby v nákupním košíku. Po odeslání objednávky bude automaticky přesměrován/a na PayPal, kde lze provést platbu. Pro platbu prostřednictvím PayPal musí mít kupující PayPal účet. PayPal účet umožňuje uložení bankovního spojení a údajů k platební kartě, při dalším nákupu zadává kupující už jen své jméno a heslo. Výhodou nákupu přes PayPal je proplacení poštovného v případě vrácení zboží. Proplacení je možné až do výše 820 Kč. Službu lze aktivovat zde.

Platba dárkovými kartami Tchibo

Dárkovou kartu lze koupit platební kartou (platba předem nebo PayPalem) a lze ji uplatnit jak v e-shopu, tak v kamenných obchodech. Jde uplatnit i v dílčích částkách a platí 36 měsíců od nabití. Na jeden nákup lze uplatnit vždy jen jednu kartu. Nevztahuje se na partnerské akce.

V případě platby bankovní kartou a využitím slevového kupónu, Věrnostních zrnek nebo jiného nástroje umožňujícího uplatnit slevu z původní ceny zboží, může být na bankovním účtu zákazníka dočasně zablokována původní cena zboží před slevou. Nejpozději do 21 kalendářních dnů bude platba zpracována, blokace se zruší a zaúčtuje se jen cena po slevě odpovídající ceně uvedené na potvrzení objednávky.
Právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

Pakliže prodávající nemůže splnit své povinnosti, které pro něj vyplývají z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl natolik závažné změny, že to znemožnilo splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od prodávajícího oprávněně požadovat, prodávající není s to dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito VOP, případně v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (možnost stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě VOP, prodávající je povinen vrátit kupujícímu předem uhrazenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Podle zákonné úpravy má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy tak, že prodávajícího nejdřív písemně nebo e-mailem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy formou jednoznačně formulovaného prohlášení a způsobem, který nevyvolává pochybnosti (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou), a to do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy zboží bylo doručeno. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, avšak jeho použití není závazné. Pakliže kupující použije formulář pro odstoupení od smlouvy, prodávající je bezprostředně po přijetí odstoupení od smlouvy povinen poskytnout potvrzení o doručení na trvanlivém nosiči.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Poté zboží ihned, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, ve kterém kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zašle zpět na adresu našeho distribučního partnera DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.), Balíková hala Tchibo, Modletice 130, PSČ 251 01, Říčany. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží bylo odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Lhůta bude taktéž dodržena, pokud zboží v této lhůtě kupující vrátí v libovolné prodejně Tchibo (s výjimkou outletů a obchodů typu pop-up stores). Uvedené ustanovení neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní, včetně úplné dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v původním obalu (ten však není závazný).

Doporučuje se pojištění zboží. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu a dodání, poštovného a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu VOP před tím, než mu bude doručeno zboží nebo do doby, než kupující prokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, vyjma případů, kdy prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující má v rámci této lhůty právo rozbalit a vyzkoušet zboží po převzetí obdobným způsobem, jaký je obvyklý při nákupu v klasické kamenné prodejně, a to v rozsahu potřebném k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku takového zacházení se zbožím, které překračuje rámec zacházení potřebného k zajištění vlastností a funkčnosti zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na náhradu vzniklé škody oproti pohledávce kupujícího ohledně vrácení peněžních prostředků, které prodávající přijal od kupujícího. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost a neinformoval kupujícího o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná ubíhat ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z několika dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.


Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejíž předmětem je koupě zboží, i před tím, než začne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Chcete-li výrobek vrátit, zašlete jej na adresu našeho distribučního partnera:

DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.)
Balíková hala Tchibo AOS II
Modletice 130
251 01 Říčany

Kupující hradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží, a pakliže odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku rovněž náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Toto ustanovení neplatí, pokud prodávající souhlasil s tím, že uvedené náklady bude hradit sám nebo pokud nesplnil svoji povinnost vyplývající z § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku při prodeji na dálku.

UPOZORNĚNÍ: Adresa sídla společnosti Tchibo Praha spol. s.r.o. (Želetavská 9, 140 00, Praha 4) neslouží k vrácení zboží.

Vyjma případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně dojednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv o:

a) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
b) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo se rychle kazí,
c) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, jehož vrácení není vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodaní porušen,
d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; toto ustanovení neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží jako náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
e) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pakliže spotřebitel tento obal rozbalil,
f) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranném obalu,
g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením svého souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
Zaslání výrobku zpět na adresu přepravní společnosti DPD CZ s.r.o.

Kupující vloží do zásilky vyplněný doklad o zpětné zásilce, který je součástí faktury za dodané zboží a slouží jako formulář pro odstoupení od smlouvy.

V případě zájmu o vyzvednutí balíku přepravní společností vyplňte prosím formulář pro vyzvednutí na stránce https://www.dpd.cz/tchibo. Další možností je osobní podání výrobku v depech společnosti DPD CZ s.r.o. Seznam dep naleznete zde.

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím bezplatné zákaznické linky na tel: 800 900 826 nebo na e-mail: service@tchibo.cz.
Vrácení v kamenném obchodě Tchibo

Zboží je možno vrátit v kterémkoliv kamenném obchodě Tchibo na území České republiky, s výjimkou Tchibo Outlet a Pop-up stores. Objemné výrobky prodejné jen v e-shopu (např. nábytek, elektrospotřebiče) nelze vracet v kamenných obchodech Tchibo a pro jejich vrácení je nutné využít přepravní službu společnosti, která výrobek doručila (viz doklad o potvrzení převzetí zásilky). Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi (fakturu) nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího. V případě, že zákazník využil při nákupu svoji zákaznickou kartu TchiboCard, je podmínkou pro vrácení zboží v kamenném obchodě tuto kartu předložit. Za zboží zakoupené za Věrností zrna nelze vracet peníze v hotovosti. Za vrácené zboží prodávající připíše Věrnostní zrna zpět na zákaznický účet kupujícího.

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující může získat zpět hotovost vrácením zboží v kamenném obchodě. Při využití přepravní společnosti jsou peněžní prostředky vyplaceny na bankovní účet zákazníka.
Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

• má věc vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a jeho propagaci,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a Reklamačním řádem Tchibo Praha:

- odstranění vady
- dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího
- přiměřenou slevu
- odstoupení od kupní smlouvy


Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Prodávající poskytuje na zboží záruku v rozsahu uvedeném v informačních letácích přiložených ke zboží.
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.
Společnost Tchibo Praha je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat Zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb.
Výjimkou jsou pro tento případ objemné výrobky prodejné jen v e-shopu (např. nábytek), které je třeba vrátit přes přepravní společnost, která je doručila. Pro sjednání svozu prosím kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826.
Náklady vynaložené na doručení výrobku do servisního centra (poštovné), budou kupujícímu v případě prokázání vady vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení.
Je-li v návodu k výrobku uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu přednostně u určeného subjektu. Předání předmětu reklamace bude probíhat dle domluvy se servisním partnerem. Vzniknou-li v souvislosti se zasláním výrobku do servisu náklady, budou v případě uznání reklamace uhrazeny.
Lhůta pro vyřízení reklamace

Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Pozáruční opravy technických výrobků

Opravy, na které se nevztahuje právo z vadného plnění ani záruka, může zákazník nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Informace o pozáruční opravě ke konkrétnímu výrobku poskytne prodávající na bezplatné zákaznické lince 800 900 826.
Ochrana osobních údajů

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu, a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Ochrana osobních údajů
Ostatní ustanovení

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz
Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů. Prodávající může souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci ve věcech v působnosti dle zákona o ochraně spotřebitele, případně na věcně příslušný živnostenský úřad ve věcech v působnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, nebo na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, se sídlem Květná 15, 603 00 Brno, IČO: 75014149, http://www.szpi.gov.cz, ve věcech v působnosti zejména zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č. 146/2002 Sb., o státní zemědělské a potravinářské inspekci.
Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese: http://www.coi.cz/informace-o-adr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je vázán následujícími kodexy chování:

https://www.tchibo.com/servlet/content/891440/-/root-page/tchibo-company/karira/hodnoty-tchibo/tchibo-kodex-chovn.html
Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím políčka u odkazu na VOP v objednávkovém formuláři kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
V případě nejasností je možné kontaktovat zákaznickou linku na bezplatné lince 800 900 826.

Pokud se jakékoliv ustanovení smlouvy včetně těchto VOP, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení smlouvy. V takovém případě se prodávající a kupující zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře, dovolené právními předpisy, stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením; v případě, že se v přiměřené době nedohodnou, tak se použije příslušné zákonné ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.