Reklamace a záruky

Reklamace a záruky

Záruka Tchibo

Pokud by se vyskytly u zakoupeného produktu závady, kontaktuje telefonicky naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826. Pro rychlé vyřízení si prosím připravte doklad o zakoupení a krátké popsání závady s poznámkou o čísle výrobku.

Na výrobky technické povahy (elektrické spotřebiče, elektroniku, apod.) označené logem Tchibo Guarantee poskytujeme tříletou záruku. Délka této záruky je uvedena v poznámce výrobku. U všech ostatních produktů spotřebního zboží poskytuje Tchibo záruku dle zákonných povinností v délce 24 měsíců.
Tchibo odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, odpovídá požadavkům právních předpisů a má jakost a vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě uplatňování nároku na záruku naleznete kontaktní osobu kompetentní pro daný produkt v podkladech, které jsou přiloženy k Vaší dodávce. Nejsou-li tyto podklady k dispozici nebo nejde-li o technický výrobek, obraťte se prosím na naše servisní středisko:

E-mail: service@tchibo.cz
Telefon na bezplatnou zákaznickou linku: 800 900 826


Záruku můžete uplatnit také v kterékoli prodejně Tchibo v České republice. Výjimkou jsou pro tento případ pouze objemné výrobky (např. nábytek).
Od smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 30 dní po obdržení zboží. V takovém případě nám zboží vraťte níže popsaným způsobem. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká kávových produktů, pokud byly rozbaleny, audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud byl porušen jejich originální obal, novin, periodik a časopisů a dalších produktů uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Pokud si přejete, můžete zboží ve stejné lhůtě vyměnit. Po této lhůtě nadále můžete vrátit výrobky, které vykazují známky poškození z výroby nebo vady, na něž se vztahuje běžná spotřebitelská záruka.

Výrobky můžete zaslat zpět jakoukoliv přepravní společností nebo poštou, nebo je zdarma vrátit v naší kamenné prodejně. Pokud budete zboží posílat, vyplňte prosím doklad o zpětné zásilce, který byl v původní objednávce, a vložte ho do balíku. Na balík nalepte nálepku s čárovým kódem a zpáteční adresou.

Vrátit boží lze také přes našeho distrubučního partnera DPD CZ s.r.o. na stránce www.dpd.cz/tchibo. Výjimkou jsou pro tento případ objemné výrobky prodejné jen v e-shopu (např. nábytek), které je třeba vrátit přes přepravní společnost Rhenus. Pro sjednání svozu kontaktujte prosím naši zákaznickou linku na čísle 800 900 826.

Mějte prosím na paměti, že při vyzvednutí vznikne poplatek, který závisí na hmotnosti balíku, a musí být uhrazen v hotovosti při vyzvednutí nebo započten proti Vašemu nároku na vrácení poštovného.

Vrácení peněz

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, sdělte nám číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na bankovní účet. Informace o číslu účtu nám sdělte na čísle zákaznické linky 800 900 826 ve dnech pondělí – pátek 8-20 hod, v sobotu 8-16 hod nebo zašlete e-mailem na adresu service@tchibo.cz.

Pokud vracíte výrobky, které jste zakoupili online, kupní smlouva zaniká. Po zaslání zboží zpět bude částka připsána na Vámi zvolený účet. Vrácení peněz v takovém případě bude provedeno do 2 týdnů od chvíle, kdy vracené zboží obdržíme.

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, sdělte nám číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na bankovní účet. Částka Vám bude připsána do 2 týdnů od odeslání. Informace o číslu účtu nám sdělte na čísle zákaznické linky 800 900 826 ve dnech pondělí – pátek 8-20 hod, v sobotu 8-16 hod nebo zašlete e-mailem na adresu service@tchibo.cz. Neobdržíme-li informace o bankovním účtu nejpozději do jednoho týdne od odstoupení, přičteme na Váš zákaznický účet kredit ve výši vracené částky. Pro převod peněz na Vámi zvolený účet opět kontaktuje zákaznickou linku.
Pokud chcete výrobek vrátit, použijte prosím nálepku pro vrácení. Pokud ji již nemáte k dispozici, adresujte balíček na následující adresu:

Geis Parcel CZ s.r.o.