Likvidace a složení

Informace o likvidaci

Elektrická zařízení obsahují cenné suroviny, které se dají recyklovat a znovu použít. Tím se šetří nové zdroje a brání se tvorbě odpadu. Kromě toho elektrická zařízení mohou obsahovat škodlivé látky, které je potřeba vhodně zneškodnit. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nepatří do netříděného komunálního odpadu.
Odpadní elektrozařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Majitelé starých zařízení z domácností mohou tato zařízení odnést do sběrného dvora nebo odnést do elektroprodejny v rámci tzv. zpětného odběru.
Použité baterie nepatří do komunálního odpadu. Odevzdat je můžete ve sběrném dvoře nebo v prodejnách, které mají v sortimentu podobný typ výrobků.
Kompaktní zářivky, hovorově nazývané energeticky úsporné zářivky a tyčkové fluorescenční zářivky obsahují rtuť. Proto když jsou již zastaralé, nepatří do komunálního odpadu ani do kontejneru na sklo a musí být zneškodňovány jako nebezpečný odpad. Spolu s vzhledově podobnými LED zářivkami je můžete přinést do sběrných dvorů, nebo vybraných prodejen elektra.
Staré spotřebiče často obsahují citlivé osobní údaje. Toto platí obzvláště pro informační a telekomunikační zařízení, jakými jsou počítače a smartphony. Upozorňujeme Vás ve Vašem vlastním zájmu, že každý koncový uživatel je zodpovědný za vymazání údajů na odpadovém zařízení, které se má zneškodnit.
Obal je nedílnou součástí mnoha výrobků. Za účelem minimalizace spotřeby surovin a množství odpadu přikládá Tchibo důležitost odpovědnému užívání obalových materiálů. Uplatňujeme náš hlavní princip: pouze tolik obalu, kolik je nezbytné. Proto také soustavně vylepšujeme naše obaly.

Kartonové krabice, ve kterých obdržíte zboží Tchibo můžete po použití umístit do sběrného kontejneru na papír. Lepicí pásky nebo štítky nenarušují proces recyklace. Všechny plasty použité v našich obalech budou označeny příslušnou zkratkou pro plasty. Tyto složky obalů lze zneškodnit do žlutých recyklačních kontejnerů.

Za všechny obaly, které Tchibo spolu s výrobky uvádí na do oběhu v České republice, je na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem: EK- F04990004