Cafissimo Tuttocaffè

Tipy a triky

V návodu, který obdržíte se svým kávovarem, najdete:

 • informace o obsluze kávovaru Caffissimo
 • tipy na údržbu kávovaru
 • pokyny k odvápnění
 • návrhy na řešení problémů
 • doplňující informace

FAQ Systém Cafissimo

Třístupňový parní systém je zvláštnost Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini, neboť každá káva potřebuje pro perfektní přípravu individuální tlak páry. Tak se při přípravě může perfektně rozvinout aroma. Proto připravují kávovary Cafissimo svou kávu s různým tlakem páry: Espresso s velkým tlakem, caffé crema se středním tlakem, filtrovanou kávu s malým tlakem. Pomocí různých volicích tlačítek požadovaného nápoje se ovládají požadované parametry nápoje (tlak, množství vody, teplota).
Kdo má raději silnější kávu, může své individuální chuti přizpůsobit dávkování vody tím, že množství vody nově naprogramuje pomocí tlačítka volby nápoje. Viz též návod k obsluze.
Systém Cafissimo zaručuje snadnou obsluhu díky řídicímu systému barev kapslí. Proces k rychlému kávovému požitku se uskuteční pomocí několika kroků: U systému Cafissimo má každý druh kávy své tlačítko volby, které je označeno stejnou barvou jako kapsle. Zavřená kapsle se vloží do držáku kapslí, při zavírání kávovaru je kapsle vnitřním trnem proražena. Tlakem na příslušné tlačítko volby začne parní proces. V závislosti na barvě vložené kapsle se stlačí tlačítko druhu kávy, které odpovídá barvě. Příprava se tím odstartuje. Díky třístupňovému tlaku páry se připraví různé druhy kávy s individuálním tlakem páry Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini. Tak se skvěle rozvine aroma. Doba přípravy se pohybuje podle druhu kávy a naprogramovaného množství nápoje mezi 25 (espresso) a 90 sekundami (filtrovaná káva).
Doporučujeme pravidelně provádět odstraňování vodního kamene. Tento proces se doporučuje provádět každé 4 týdny.
Nádrž na vodu by se měla jednou týdně čistit následovně:
1. Nádrž vytáhnout rovně ve směru nahoru.
2. Opláchnout pod tekoucí vodou a nechat odkapat. Nádrž na vodu není určena k mytí v myčce.
3. Nádrž na vodu opět nasadit.

FAQ Problémy a řešení

Firma Tchibo přebírá záruku v délce trvání 40 měsíců od data zakoupení. Každý kávovar je vyroben podle nejnovějších výrobních metod a je podroben přísné kontrole kvality. Garantujeme bezvadný stav výrobku. V rámci záruční doby odstraníme zdarma všechny výrobní vady a vady materiálu.
Pokud by se vyskytly závady, kontaktuje nejprve telefonicky naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Pro rychlé vyřízení si prosím připravte doklad o zakoupení a krátké popsání závady s poznámkou o čísle artiklu.
Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly v důsledku nepřiměřené péče nebo nedostatečného odstranění vodního kamene. Rovněž jde o opotřebované díly a spotřební materiál. Náhradní díly lze objednat přes naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826. Pro rychlé vyřízení zvolte v hlasovém menu téma Cafissimo.
Vadné zboží se opravuje v servisních centrech Tchibo. Než kávovar odešlete, kontaktujte prosím naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Naši pracovníci Vám rádi poradí s dalšími kroky.
V nádrži na vodu je plovák, pomocí něhož je kontrolováno doplnění vody. Pokud by kontrolka nádrže vody zablikala, ačkoli je v nádrži dostatek vody, může to být proto, že je tento plovák poškozený. V takovém případě zašlete prosím Váš kávovar s příslušnou poznámkou na adresu našeho servisu.
Pokud by jednou odteklo nepřiměřené množství vody do záchytné misky, příčina je zpravidla v tom, že průtok je zanesený vodním kamenem nebo nebyla kapsle správně proražena. Mělo by tedy stačit odstranit vodní kámen.
Extrémní zanesení nádrže na vodu vodním kamenem může vést k tomu, že kávovar začne být hlučný a přestane probíhat parní proces. V takovém případě doporučujeme odstanit vodní kámen z nádrže na vodu. Pokud by kávovar i přesto nefungoval, zašlete ho prosím do našeho servisu.

FAQ Odvápnění

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje

Když tato kontrolka bliká 3x krátce vždy po 3 vteřinách, je nutnokávovar odvápnit.
Odvápnění proveďte během několika příštích dní. Neotálejte s tím, protože jinak se může v přístroji usadit tolik vodního kamene, že proces odvápnění nebude účinný.

 1. Vypněte přístroj stiskem tlačítka ON/OFF
 2. Ujistěte se, že v prostoru na kapsle nejsou žádné kapsle a že je páčka spuštěná dolů.
 3. Vyjměte a vyprázdněte nádobu na vodu, odkapávací misku, zásuvku na použité kapsle a nádobu na použitou vodu.
 4. Nalijte obsah lahvičky s prostředkem na odstranění vodního kamene do nádoby na vodu a naplňte ji čerstvou vodou až po značku (MAX).
 5. Vložte nádobu na vodu, odkapávací misku, zásuvku na použité kapsle a nádobu na použitou vodu zpět.
 6. Následně vyjměte odkapávací misku.
 7. Pod výpust kávy postavte nějakou nádobu s minimálním objemem 1 litr.
 8. Stiskněte zároveň tlačítka pro espreso (bílé) a Caffè Crema (žluté) a držte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí nebo nezačne blikat kontrolka (oranžová), podle toho, v jakém stavu byl kávovar před zahájením odvápňovacího cyklu. Potom tlačítka pusťte.
 9. Tlačítko espreso (bílé) se trvale rozsvítí a tím signalizuje, že byl aktivován režim odvápňování.
 10. K zahájení odvápňovacího cyklu stiskněte tlačítko espreso (bílé). Kávovar začne odvápňovací roztok v pravidelných intervalech vypouštět z výpusti kávy. V průběhu odvápňovacího cyklu bliká tlačítko espreso (bílé).
 11. Jakmile kávovar vydá celý roztok k odvápňování, začne blikat oranžová kontrolka a tlačítko Caffè Crema (žluté) bude nepřerušovaně svítit.
 12. Vyprázdněte nádobu, do které vytékal odvápňovací roztok, a nádobu na použitou vodu. Nádobu na použitou vodu vložte opět do kávovaru a nádobu umístěte zpět pod výpust kávy.
 13. Vyjměte nádobu na vodu, vypláchněte ji pod tekoucí vodou a naplňte ji čerstvou pitnou vodou až po značku MAX. Vložte nádobu na vodu zpět do kávovaru.
 14. Stisknutím tlačítka Caffè Crema (žluté) spustíte proplachovací cyklus. Voda bude z kávovaru souvisle vypouštěna z výpusti kávy. Během proplachovacího cyklu bliká tlačítko Caffè Crema(žluté).
 15. Po dokončení proplachovacího cyklu všechna tlačítka několikrát probliknou a kávovar se vypne.
 16. Vyprázdněte nádobu, do které voda při proplachování vytékala, a nádobu na použitou vodu.
 17. Nádobu na použitou vodu a odkapávací misku vložte opět do kávovaru.
 18. Nyní je kávovar opět připraven k přípravě kávy.

Jaké odvápňovací prostředky jsou doporučeny k odvápnění kávovaru?

Doporučujeme používat k odvápnění speciální odvápňovací prostředek od značky durgol® – je k dostání v každém obchodě Tchibo, ve specializovaných prodejnách a na tchibo.cz.

 • Když tato kontrolka bliká 3x krátce vždy po 3 vteřinách, je nutnokávovar odvápnit. Tím prodloužíte životnost svého přístroje a ušetříte energii.
 • Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 • Používejte běžné tekuté odvápňovače na kávovary. Jiné prostředky by mohly vést k poškození materiálů v přístroji anebo by mohly být neúčinné.