Cafissimo Latte

Tipy a triky

V návodu, který obdržíte se svým kávovarem, najdete:

 • informace o obsluze kávovaru Caffissimo
 • tipy na údržbu kávovaru
 • pokyny k odvápnění
 • návrhy na řešení problémů
 • doplňující informace

FAQ Systém Cafissimo

Třístupňový parní systém je zvláštnost Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini, neboť každá káva potřebuje pro perfektní přípravu individuální tlak páry. Tak se při přípravě může perfektně rozvinout aroma. Proto připravují kávovary Cafissimo svou kávu s různým tlakem páry: Espresso s velkým tlakem, caffé crema se středním tlakem, filtrovanou kávu s malým tlakem. Pomocí různých volicích tlačítek požadovaného nápoje se ovládají požadované parametry nápoje (tlak, množství vody, teplota).
Kdo má raději silnější kávu, může své individuální chuti přizpůsobit dávkování vody tím, že množství vody nově naprogramuje pomocí tlačítka volby nápoje. Viz též návod k obsluze.
Systém Cafissimo zaručuje snadnou obsluhu díky řídicímu systému barev kapslí. Proces k rychlému kávovému požitku se uskuteční pomocí několika kroků: U systému Cafissimo má každý druh kávy své tlačítko volby, které je označeno stejnou barvou jako kapsle. Zavřená kapsle se vloží do držáku kapslí, při zavírání kávovaru je kapsle vnitřním trnem proražena. Tlakem na příslušné tlačítko volby začne parní proces. V závislosti na barvě vložené kapsle se stlačí tlačítko druhu kávy, které odpovídá barvě. Příprava se tím odstartuje. Díky třístupňovému tlaku páry se připraví různé druhy kávy s individuálním tlakem páry Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini. Tak se skvěle rozvine aroma. Doba přípravy se pohybuje podle druhu kávy a naprogramovaného množství nápoje mezi 25 (espresso) a 90 sekundami (filtrovaná káva).
Doporučujeme pravidelně provádět odstraňování vodního kamene. Tento proces se doporučuje provádět každé 4 týdny.
Nádrž na vodu by se měla jednou týdně čistit následovně:
1. Nádrž vytáhnout rovně ve směru nahoru.
2. Opláchnout pod tekoucí vodou a nechat odkapat. Nádrž na vodu není určena k mytí v myčce.
3. Nádrž na vodu opět nasadit.

FAQ Problémy a řešení

Firma Tchibo přebírá záruku v délce trvání 40 měsíců od data zakoupení. Každý kávovar je vyroben podle nejnovějších výrobních metod a je podroben přísné kontrole kvality. Garantujeme bezvadný stav výrobku. V rámci záruční doby odstraníme zdarma všechny výrobní vady a vady materiálu.
Pokud by se vyskytly závady, kontaktuje nejprve telefonicky naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Pro rychlé vyřízení si prosím připravte doklad o zakoupení a krátké popsání závady s poznámkou o čísle artiklu.
Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly v důsledku nepřiměřené péče nebo nedostatečného odstranění vodního kamene. Rovněž jde o opotřebované díly a spotřební materiál. Náhradní díly lze objednat přes naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826. Pro rychlé vyřízení zvolte v hlasovém menu téma Cafissimo.
Vadné zboží se opravuje v servisních centrech Tchibo. Než kávovar odešlete, kontaktujte prosím naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Naši pracovníci Vám rádi poradí s dalšími kroky.
V nádrži na vodu je plovák, pomocí něhož je kontrolováno doplnění vody. Pokud by kontrolka nádrže vody zablikala, ačkoli je v nádrži dostatek vody, může to být proto, že je tento plovák poškozený. V takovém případě zašlete prosím Váš kávovar s příslušnou poznámkou na adresu našeho servisu.
Pokud by jednou odteklo nepřiměřené množství vody do záchytné misky, příčina je zpravidla v tom, že průtok je zanesený vodním kamenem nebo nebyla kapsle správně proražena. Mělo by tedy stačit odstranit vodní kámen.
Extrémní zanesení nádrže na vodu vodním kamenem může vést k tomu, že kávovar začne být hlučný a přestane probíhat parní proces. V takovém případě doporučujeme odstanit vodní kámen z nádrže na vodu. Pokud by kávovar i přesto nefungoval, zašlete ho prosím do našeho servisu.

FAQ Odvápnění

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje

Přístroj automaticky signalizuje, že je nutno jej odvápnit tak, že začne nepřerušovaně svítit kontrolka.
Odvápnění proveďte během několika příštích dní. Neotálejte s tím, protože jinak se může v přístroji usadit tolik vodního kamene, že proces odvápnění nebude účinný.
 1. Vypněte přístroj stiskem tlačítka ON/OFF.
 2. Zkontrolujte, zda je karafa správně vložena a zda množství vody dosahuje úrovně „MIN”; také zkontrolujte, zda nejsou v přístroji žádné kapsle v příslušném prostoru a zda je páka spuštěna.
 3. Vyjměte a vyprázdněte nádobu na vodu, odkapávací misku a zásuvku na použité kapsle.
 4. Nalijte obsah lahvičky na odstranění vodního kamene do nádoby na vodu a naplňte ji čerstvou vodu až po značku „MAX”.
 5. Nádobu na vodu opět vložte do přístroje.
 6. Zasuňte odkapávací misku do přístroje až na doraz a zvedněte výpust kávy.
 7. Umístěte nádobu o minimálním objemu 1 litr pod výpusti kávy a mléka.
 8. Stiskněte současně tlačítko ON/OFF (zelené) a tlačítko cappuccino (bílé), držte je stisknutá po dobu 3 sekund a potom je opět pusťte.
 9. Přístroj signalizuje spuštění procesu tím, že začne nepřerušovaně svítit kontrolka (oranžová). Také tlačítko espreso (bílé) bude svítit nepřerušovaně, a tím signalizovat první fázi odvápňování.
 10. Stiskem tlačítka espreso (bílé) spustíte výdej odvápňovacího roztoku.
  Přístroj dávkuje roztok v pravidelných intervalech, a to buď přes výpust kávy nebo přes karafu. Tlačítko espreso (bílé) během celé první fáze nepřetržitě bliká.
 11. Jakmile kávovar vydá celý roztok k odvápňování, začne blikat oranžová kontrolka.
 12. Vyprázdněte nádobu, do které vytékal odvápňovací roztok a odkapávací misku. Odkapávací misku vložte opět do přístroje a nádobu opět umístěte pod výpusti mléka a kávy. Tlačítko cappuccino se automaticky rozsvítí.
 13. Vyprázdněte nádobu na vodu, důkladně ji vypláchněte a potom ji naplňte až po značku „MAX” čerstvou pitnou vodou. Vraťte nádobu zpět do přístroje.
 14. Stiskem tlačítka cappuccino spustíte cyklus proplachu. Přístroj vydává proplachovací vodu z výpusti kávy a z karafy na mléko; v této fázi tlačítko cappuccino nepřetržitě bliká.
 15. Na konci druhého cyklu proplachu všechna tlačítka před vypnutím přístroje pětkrát zablikají.
 16. Vylijte nádobu na zachycování proplachovací vody.
 17. Vyprázdněte odkapávací misku.
 18. Vypláchněte nádobu na vodu a potom ji opět naplňte až po značku „MAX”.
 19. Vypláchněte karafu na mléko.
 20. Při příštím spuštění bude přístroj připraven k přípravě nového nápoje.

Jaké odvápňovací prostředky jsou doporučeny k odvápnění kávovaru?

Doporučujeme používat k odvápnění speciální odvápňovací prostředek od značky durgol® – je k dostání v každém obchodě Tchibo, ve specializovaných prodejnách a na tchibo.cz.

 • Přístroj automaticky signalizuje, že je nutno jej odvápnit tak, že začne nepřerušovaně svítit kontrolka. Tím prodloužíte životnost svého přístroje a ušetříte energii.
 • Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 • Používejte běžné tekuté odvápňovače na kávovary. Jiné prostředky by mohly vést k poškození materiálů v přístroji anebo by mohly být neúčinné.