Cafissimo Classic

Tipy a triky

V návodu, který obdržíte se svým kávovarem, najdete:

 • informace o obsluze kávovaru Caffissimo
 • tipy na údržbu kávovaru
 • pokyny k odvápnění
 • návrhy na řešení problémů
 • doplňující informace

FAQ Systém Cafissimo

Třístupňový parní systém je zvláštnost Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini, neboť každá káva potřebuje pro perfektní přípravu individuální tlak páry. Tak se při přípravě může perfektně rozvinout aroma. Proto připravují kávovary Cafissimo svou kávu s různým tlakem páry: Espresso s velkým tlakem, caffé crema se středním tlakem, filtrovanou kávu s malým tlakem. Pomocí různých volicích tlačítek požadovaného nápoje se ovládají požadované parametry nápoje (tlak, množství vody, teplota).
Kdo má raději silnější kávu, může své individuální chuti přizpůsobit dávkování vody tím, že množství vody nově naprogramuje pomocí tlačítka volby nápoje. Viz též návod k obsluze.
Systém Cafissimo zaručuje snadnou obsluhu díky řídicímu systému barev kapslí. Proces k rychlému kávovému požitku se uskuteční pomocí několika kroků: U systému Cafissimo má každý druh kávy své tlačítko volby, které je označeno stejnou barvou jako kapsle. Zavřená kapsle se vloží do držáku kapslí, při zavírání kávovaru je kapsle vnitřním trnem proražena. Tlakem na příslušné tlačítko volby začne parní proces. V závislosti na barvě vložené kapsle se stlačí tlačítko druhu kávy, které odpovídá barvě. Příprava se tím odstartuje. Díky třístupňovému tlaku páry se připraví různé druhy kávy s individuálním tlakem páry Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini. Tak se skvěle rozvine aroma. Doba přípravy se pohybuje podle druhu kávy a naprogramovaného množství nápoje mezi 25 (espresso) a 90 sekundami (filtrovaná káva).
Doporučujeme pravidelně provádět odstraňování vodního kamene. Tento proces se doporučuje provádět každé 4 týdny.
Nádrž na vodu by se měla jednou týdně čistit následovně:
1. Nádrž vytáhnout rovně ve směru nahoru.
2. Opláchnout pod tekoucí vodou a nechat odkapat. Nádrž na vodu není určena k mytí v myčce.
3. Nádrž na vodu opět nasadit.

FAQ Problémy a řešení

Firma Tchibo přebírá záruku v délce trvání 40 měsíců od data zakoupení. Každý kávovar je vyroben podle nejnovějších výrobních metod a je podroben přísné kontrole kvality. Garantujeme bezvadný stav výrobku. V rámci záruční doby odstraníme zdarma všechny výrobní vady a vady materiálu.
Pokud by se vyskytly závady, kontaktuje nejprve telefonicky naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Pro rychlé vyřízení si prosím připravte doklad o zakoupení a krátké popsání závady s poznámkou o čísle artiklu.
Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly v důsledku nepřiměřené péče nebo nedostatečného odstranění vodního kamene. Rovněž jde o opotřebované díly a spotřební materiál. Náhradní díly lze objednat přes naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826. Pro rychlé vyřízení zvolte v hlasovém menu téma Cafissimo.
Vadné zboží se opravuje v servisních centrech Tchibo. Než kávovar odešlete, kontaktujte prosím naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Naši pracovníci Vám rádi poradí s dalšími kroky.
V nádrži na vodu je plovák, pomocí něhož je kontrolováno doplnění vody. Pokud by kontrolka nádrže vody zablikala, ačkoli je v nádrži dostatek vody, může to být proto, že je tento plovák poškozený. V takovém případě zašlete prosím Váš kávovar s příslušnou poznámkou na adresu našeho servisu.
Pokud by jednou odteklo nepřiměřené množství vody do záchytné misky, příčina je zpravidla v tom, že průtok je zanesený vodním kamenem nebo nebyla kapsle správně proražena. Mělo by tedy stačit odstranit vodní kámen.
Extrémní zanesení nádrže na vodu vodním kamenem může vést k tomu, že kávovar začne být hlučný a přestane probíhat parní proces. V takovém případě doporučujeme odstanit vodní kámen z nádrže na vodu. Pokud by kávovar i přesto nefungoval, zašlete ho prosím do našeho servisu.

FAQ Odvápnění

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje

Když tato kontrolka bliká 3x krátce vždy po 3 vteřinách, je nutnokávovar odvápnit.
Odvápnění proveďte během několika příštích dní. Neotálejte s tím, protože jinak se může v přístroji usadit tolik vodního kamene, že proces odvápnění nebude účinný.

 1. Dbejte pokynů výrobce.
  Do zásobníku na vodu nalijte přibližně 1 litr odvápňovacího roztoku.
 2. Držák kapslí bez kapsle zasuňte do kávovaru a sklopte aretační páku až na doraz dolů.
 3. Na odkapávací mřížku pod výstupní otvor držáku kapslí postavte vhodnou nádobu s objemem nejméně jeden litr.
 4. Parní ventil musí být zavřený. Otáčejte případně otočným knoflíkem až nadoraz ve směru hodinových ručiček.
 5. Kávovar musí být vypnutý. Stiskněte tlačítko pro tvorbu páry, držte jej stisknuté a dodatečně stiskněte vypínač. Zhruba po 5 vteřinách můžete tlačítka pustit, proces se spustí.
 6. Tlačítka druhů kávy blikají postupně zprava doleva. Čerpadlo dopravuje odvápňovací roztok v časových intervalech do ohřívače.Konec procesu odvápňování je signalizován jedním pípnutím a blikáním tlačítek druhů kávy Caffè Crema a espresa. Tento proces trvá 45 až 60 minut.
  Nyní vylijte obsah záchytné nádoby a znovu ji postavte pod výstupní otvordržáku kapslí.
 7. Pro fázi proplachování vyprázdněte zásobník na vodu, vypláchněte jej čistou vodou a napusťte do něj studenou vodu až po značku MAX.
 8. Fázi proplachování spusťte stisknutím některého z tlačítek druhů kávy. Tlačítka druhů kávy blikají postupně zleva doprava. Konec proplachovací fáze (a tím i odvápňovacího programu) je signalizovándvěma pípnutími.
 9. Naplňte zásobník na vodu znovu studenou vodou.
 10. Pod napěňovací trysku postavte vhodnou nádobu. Otáčejte otočným knoflíkem a odebírejte horkou vodu, dokud nezačne vytékat nepřetržitý proudvody.
  Kávovar je nyní odvápněný a znovu připravený k použití.

Jaké odvápňovací prostředky jsou doporučeny k odvápnění kávovaru?

Doporučujeme používat k odvápnění speciální odvápňovací prostředek od značky durgol® – je k dostání v každém obchodě Tchibo, ve specializovaných prodejnách a na tchibo.cz.

 • Když tato kontrolka bliká 3x krátce vždy po 3 vteřinách, je nutnokávovar odvápnit. Tím prodloužíte životnost svého přístroje a ušetříte energii.
 • Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 • Používejte běžné tekuté odvápňovače na kávovary. Jiné prostředky by mohly vést k poškození materiálů v přístroji anebo by mohly být neúčinné.