Vrácení nebezpečného zboží

Co je nebezpečné zboží?

Jako nebezpečné zboží jsou označovány výrobky obsahující chemikálie, které jsou hořlavé, pod tlakem, leptavé, ohrožují životní prostředí nebo jsou jinak škodlivé. Tyto výrobky jsou zákonodárcem schválené k přepravě pouze za určitých podmínek a podléhají povinnosti přesného označení, protože při jejich přepravě hrozí zvýšené riziko.


Podle čeho poznáte, že se jedná o nebezpečné zboží?

U společnosti Tchibo rozeznáte nebezpečné zboží podle označení na formuláři pro vrácení zboží. Na něm jsou pro přesnou identifikaci nebezpečného výrobku natištěny pod názvem výrobku následující kombinace písmen a číslic:

[LQ] - nebezpečné zboží v omezeném množství (Limited Quantity)
[LI-UN3090], [LI-UN3091], [LI-UN3480], [LI-UN3481] - výrobky, které obsahují lithium (např. baterie nebo akumulátory)

Gefahrgut_return_shipment_lables_CZ

Jak zabalit nebezpečné zboží?

Pro zaslání výrobku zpět použijte, pokud možno, originální obal Tchibo. Ten je náležitě kvalitní a jsou na něm všechny zákonem předepsané potisky. Pokud je originální obal poškozený nebo už jej nemáte, použijte nový balík.
Dbejte na to, abyste z bezpečnostních důvodů nezasílali zpět v jednom balíku výrobky s lithiovými bateriemi nebo lithiovými akumulátory a tekutiny nebo nebezpečné zboží (LQ). Tyto vždy posílejte zpět zvlášť.

Co je nutno respektovat při potiscích na balíku?

Když budete používat originální balík Tchibo, zkontrolujte, jestli jsou všechny potisky dobře čitelné. Pokud tomu tak není, použijte označení, která jsou součástí balení. Pokud už je nemáte, stáhněte si potřebná označení podle potřeby zde. Vytiskněte si označení barevně 1:1 (podle mezinárodních předpisů ve velikosti 120x110 mm) a nalepte je na originální balík nebo na nový balík, v závislosti na tom, který z nich budete používat. Jaká označení konkrétně je nutno na balík nalepit Vám napoví upozornění v řádku s výrobkem na formuláři pro vrácení zboží. Pokud budete posílat zpět více výrobků, kterým jsou přiřazena rozdílná označení, nalepte prosím na balík všechna příslušná označení.

V závislosti na druhu rozdílného nebezpečného zboží, které chcete zaslat zpět, to vypadá takto:

Označení [LQ]:
Každá zásilka, která obsahuje výrobek spadající do kategorie „Nebezpečné zboží v omezeném množství“, musí být opatřena kosočtvercem LQ na jedné straně a směrnými šipkami (touto stranou nahoru) na dvou protilehlých stranách.

Gefahrgut_LQ_RauteGefahrgut_AusrichtungspfeilGefahrgut_Anbringung2

PDF Download           PDF Download

Označení [LI-UNxxxx]:
Každá zásilka, která obsahuje výrobek s lithiovými bateriemi nebo lithiovými akumulátory, musí být označena. U označení se rozlišují 4 různé verze. Jakou verzi pro vrácení zboží potřebujete, najdete jako upozornění pod řádkem s výrobkem na formuláři pro vrácení zboží. Až identifikujete označení potřebná pro vrácení zboží zpět, nalepte je na podélnou stranu balíku.

Gefahrgut_Lithium-Ionen_UN3480Gefahrgut_Lithium-Ionen_UN3481Gefahrgut_Lithium-Metall_UN3090Gefahrgut_Lithium-Metall_UN3091Gefahrgut_Anbringung
 PDF Download        PDF Download         PDF Download        PDF Download

Když jste zabalili výrobek / výrobky podle uvedených pokynů, odevzdejte jej na poště nebo na pobočce pošty a uhraďte poštovné za jeho přepravu. Použijte prosím dodaný štítek pro vrácení zboží.