Je to dost?
Žijte trvale udržitelným způsobem. Každý den.

Fér k člověku a přírodě

O krok napřed: Tchibo ještě zdaleka není dokonalé a k udržitelnosti vede daleká cesta. Dokonce i směr se může někdy změnit, ale cíl zůstává stejný. Zatím nemáme všechny odpovědi, které potřebujeme, a jistě ještě neznáme ani všechny otázky, které budeme muset zodpovědět. Protože celosvětová produkce textilu se od roku 2000 více než zdvojnásobila. Ročně se vyrobí přes sto miliard kusů oblečení, a přitom je my spotřebitelé nosíme v průměru méně než jeden rok. Jen necelé jedno procento odložených textilií se recykluje a zpracovává na nové zboží. Tento vývoj je alarmující, neboť má obrovské společenské i ekologické dopady na člověka i přírodu.
A neméně alarmující je situace v mnoha regionech pěstování kávy. Půda ztrácí úrodnost, klimatické změny zanechávají stopy: sklizně klesají. Ale právě pro více než jedenáct milionů malých farmářů a jejich rodin je ve hře samo existenční zajištění. Na tomto pozadí proto o dosavadním způsobu produkce nemůže být řeč. Jsou spotřebitelé, kteří se to snaží změnit: používají oblečení déle, opravují je nebo půjčují. A mladší generace se čím dál častěji zajímá o to, kde a za jakých podmínek se pěstují suroviny a vyrábějí produkty. Právem požaduje transparentnost a upřímnost.

Uvědomujeme si, že i Tchibo je součástí tohoto problému. A právě jako značka stojící v centru života lidí cítíme povinnost zasazovat se o dobro budoucích generací a stát se součástí řešení. Příkladem tohoto našeho nasazení je náš kvalifikační program WE pro zajištění lidských práv v našich dodavatelských řetězcích. Dosáhli jsme s ním ke 365 000 zaměstnanců.

V rámci svého obsáhlého projektu na ochranu vody jsme ze svého textilního dodavatelského řetězce eliminovali jedovaté chemikálie, s Tchibo Share zase chceme přispět k delšímu zachovávání surovin. Proto svým zákazníkům nabízíme službu zápůjčky dětského oblečení z ekologických materiálů. Nákupem kávy z certifikovaných zdrojů a vzděláváním pěstitelů kávy na farmách a jejich rodin přispíváme k jejich přechodu na udržitelnější produkci kávy. V současnosti pochází kolem 30 % naší kávy z udržitelného pěstování a spolupracovali jsme na různých projektech s 35 000 malých farmářů.

Za posledních dvanáct let se nám podařilo uvést mnoho do pohybu. Přesto stále nejsme spokojeni. Protože víme jedno: abychom na složité nároky své doby – jako jsou klimatické změny a porušování lidských práv – nalezli trvalé a efektivní řešení, je třeba víc. Jsou třeba partneři, kteří společně směle táhnou za jeden provaz, a spotřebitelé, kteří umějí klást kritické otázky. A v některých oblastech jsou zapotřebí také změny chování v politice, ekonomice, občanské společnosti i vládě. Protože času je málo a s dobrovolnými iniciativami už se o mnoho dál nedostaneme. Proto se nyní musíme všichni společně postarat o to, abychom další generaci zanechali svět, ve kterém bude možné dobře žít.

Udržitelnost v Tchibo

Biobavlna

O co jde?

Klimatické změny a úbytek zdrojů v oblasti pěstování bavlny v důsledku rostoucí globální spotřeby ohrožují budoucí produkci bavlny, nejvýznamnějšího přírodního vlákna v textilním odvětví – i pro Tchibo! Přesto její produkce stále velmi intenzivně využívá zdroje. Kvůli intenzivnímu používání chemikálií a obdělávání větších ploch je nesmírně vysoká také spotřeba vody. Při konvenčním pěstování se nasazuje mnoho jedovatých chemikálií, které mohou škodit také zdraví farmářů a pěstitelů.

Co dělá Tchibo?

Nakupování bavlny z udržitelných zdrojů je pro nás nezbytností a významnou součástí našeho zapojení. Abychom dlouhodobě zajistili zdroje bavlny pro Tchibo a zároveň podporovali její produkci v souladu s člověkem i přírodou, hojně používáme biobavlnu. Biobavlna má proti konvenční bavlně mnoho výhod: je to zdravá půda, zdravý ekosystém, zdraví lidé a úspěšné farmářské komunity. Při ekologické produkci bavlny se nepoužívají chemické pesticidy a hnojiva, nýbrž pouze přírodní prostředky na hnojení a boj proti škůdcům. Tím se výrazně snižuje zátěž a ohrožení škodlivinami pro rolníky a dělníky. V roce 2018 obsahovalo 86 % našeho oděvního a bytového textilu z bavlny nebo s její příměsí zodpovědně vyprodukovanou bavlnu (OCS, GOTS, CMIA). Ve střednědobém horizontu chceme dosáhnout čísla 100 %.

Jako člen nezávislé vícestranné iniciativy „Organic Cotton Accelerator“ navíc spolupracujeme s aktéry mezinárodního bavlnářského sektoru na tom, abychom posílili produkci biobavlny a vytvořili do budoucna udržitelný trh s biobavlnou. Kromě toho usilujeme o vybudování přímých a transparentních dodavatelských řetězců bavlny. Proto od roku 2016 nabízíme produkty z projektu Appachi ECO-LOGIC. V tomto projektu se bavlna pěstuje v Indii společensky a ekologicky zodpovědným způsobem. Pro další zpracování bavlny jsme si vybudovali dodavatelský řetězec především právě v Indii, textilie pak vyrábějí producenti z Tchibo programu kvalifikace dodavatelů WE (Worldwide Enhancement of Social Quality). Jak ale bude projekt pokračovat, je momentálně ještě otevřené. Ztížené klimatické podmínky způsobené velkým suchem totiž stavějí malé farmáře před velmi obtížné podmínky produkce.

Naše zapojení od roku 2007:
2007: První výrobky s biobavlnou
2013: 40 % bavlny z udržitelných zdrojů – první kolekce prádla 100% Bio
2015: Poprvé 3. největším prodejcem – první výrobky GOTS v nabídce
2017: Appachi ECO-LOGIC celá kolekce
2018: 86 % bavlny z udržitelných zdrojů
Recyklace

O co jde?

Lidstvo aktuálně spotřebuje 1,7krát více přírodních zdrojů, než se stíhá obnovit. Zároveň vznikají po celém světě každoročně zhruba 2 miliardy tun odpadu. Toto chování lidí má mnoho dopadů na životní prostředí: každý rok končí jen ve světových oceánech mezi 4,8 a 12 miliony tun plastového odpadu. Přesto je již plast nedílnou součástí našich životů, bez které si je dovedeme jen těžko představit. Plast se dá ale také smysluplně dále zpracovávat, čímž můžeme přírodě významně odlehčit.

Co dělá Tchibo?

Opětovné používání a šetření zdrojů je pro naši budoucnost nezbytné. Proto nabízíme čím dál více výrobků obsahujících trvale udržitelné nebo recyklované materiály. Současně zvyšujeme recyklovatelnost a trvanlivost svých výrobků. Tímto způsobem můžeme nejen šetřit vodu, energii i další zdroje, ale také redukovat množství vznikajícího odpadu. Proto vyrábíme například recyklované polyesterové oděvy z PET lahví a textilních odpadů, recyklované plavky a sportovní oděvy z rybářských sítí nebo recyklované plastové kartáče z odpadu vzniklého při výrobě.
Kromě toho podporujeme používání opakovaně použitelných kelímků v oblasti Coffee To Go (5 Kč sleva na horký nápoj), naše plastové sáčky si zákazníci již dva roky musejí platit, a s Tchibo Share se v roce 2018 etabloval systém zapůjčování dětského oblečení.
Ale klademe si i ambicióznější cíle: od roku 2020 chceme u textilních výrobků maximálně ustoupit od obalů z jednorázového plastu (pouze menší množství velmi citlivých materiálů bude dále vyžadovat ochranný plastový obal). Zcela bez obalů se v obchodě bohužel neobejdeme. Musíme koneckonců dostatečně chránit výrobky na dlouhé cestě z místa výroby až k zákazníkovi. Z tohoto důvodu jsme začali redukovat obaly výrobků a plastové sáčky nahrazovat kartonovými páskami, pokud postačují k účelům transportu a informování zákazníka. U 93 % potištěných obalů našeho spotřebního zboží se používá materiál ze zodpovědných zdrojů (FSC® papír). Recyklovatelnost obalů svých spotřebních artiklů jsme zvýšili na 97 %.

U choulostivých výrobků jako vakuově balená káva však dosud narážíme na hranice. Zde se zatím nedokážeme zcela zříci použití různých materiálů, které našim zákazníkům zaručují plné aroma a maximální kvalitu výrobků. Ale i zde důrazně pracujeme na hledání řešení, které bude maximálně šetřit zdroje.

2016: Recyklovatelné kávové kapsle
2017: První recyklované plastové kartáče
2017: Zvýhodněné kelímky a tašky na opakované použití
2018: První recyklované oděvy z rybářských sítí, PET lahví a textilního odpadu
2018: Spuštění Tchibo Share k zapůjčování dětského oblečení
Káva
O co jde?

Káva je jednou z nejcennějších surovin na světě a její spotřeba stoupá. Asi 85 % světové produkce kávy pěstují malí farmáři, kteří obdělávají v průměru jen jeden hektar kávových plantáží. Klimatické změny, rostoucí náklady na hnojiva, klesající ceny kávy a zároveň rostoucí náklady na výrobu však vedou k tomu, že farmáři mohou z pěstování kávy čím dál obtížněji vyžít. Kvůli tomu je v některých pěstitelských zemích čím dál náročnější docílit v pěstování kávy stabilního příjmu, a tak začíná čím dál více mladých lidí upřednostňovat jiné zdroje obživy. Káva je jádrem naší značky, a abychom mohli i v budoucnu nabízet kávu té nejlepší kvality, musíme dbát na to, abychom zachovávali úrodnost půdy a zajistili pěstitelům kávy a jejich rodinám dobrý zdroj obživy.

Co dělá Tchibo?

Abychom si zajistili dlouhodobý přístup k dobré kávě, musíme farmářům za kávu zaplatit férovou cenu, při pěstování kávy lépe chránit životní prostředí a postarat se o lepší pracovní podmínky v oblastech pěstování. Proto investujeme do vlastních programů kvalifikace dodavatelů a do silných partnerů jako Rainforest Alliance nebo Fairtrade. Společně se pak zasazujeme o to, aby pěstitelé kávy dosahovali vyšších příjmů, aby se káva pěstovala přátelštěji k životnímu prostředí a abychom trvale zlepšovali pracovní podmínky česáčů.

Se svým kvalifikačním programem Tchibo Joint Forces!® podporujeme od roku 2009 farmáře a jejich rodiny při postupném přechodu z konvenční na sociálně a ekologicky udržitelnou a ekonomicky únosnou produkci kávy. Se svými původními projekty máme možnost přiblížit se na dosah životní realitě pěstitelů kávy a jejich rodin. Společně vyvíjíme řešení, která je možné uskutečňovat nejen v regionálním, ale i v mezinárodním měřítku. Naším programem dodnes úspěšně prošlo přes 35 000 farmářů z osmi zemí v rámci 16 projektů.

Kromě toho naše vzdělávací projekty od roku 2009 umožnily v období sklizně v Tanzanii a Guatemale s podporou iniciativ Partner Coffee Care a Save the Children postarat se a zajistit vzdělání pro více než 5 500 dětí.

2006: První fairtrade bio káva
2009: 100% udržitelná káva v pobočkách
2012: 100% certifikovaná káva Privat Kaffee
2013: Spuštění řady Fairtrade Barista
2015: Recyklace kapslí Cafissimo
Podmínky produkce
O co jde?

Textilní průmysl zatěžuje naše životní prostředí jako nejšpinavější průmysl světa. Současně se v textilním sektoru vyskytují závažné nedostatky co do pracovních a životních podmínek lidí v místech produkce. Z pohledu odběratelů i prodejců jsou totiž v globalizovaném textilním odvětví největší konkurenční výhodou stále nízké mzdové náklady. Následek: málokterá továrna vyplácí pracovním silám víc, než je zákonný minimální plat. Příjmy se v mnoha případech již celé roky udržují na hranici chudoby.
Kampaň „Clean Clothes Campaign“ zahájila roku 2005 na základě špatných pracovních podmínek v továrnách v Bangladéši kampaň proti společnosti Tchibo a vyslala švadleny z Bangladéše do našich poboček, aby na špatné poměry upozornily. Tuto výtku i celou událost bere Tchibo dodnes velmi vážně, protože pro rodinný podnik jsou důležití všichni lidé, kteří pro Tchibo pracují.

Co dělá Tchibo?

Tchibo již mnoho let začleňuje do svých obchodních praktik povinnost svědomitého dodržování lidských práv. Podrobujeme auditům 100 % svých producentů, abychom kontrolovali plnění svých společenských a ekologických nároků. Netolerujeme dětskou práci, nucenou práci, kritické nedostatky v bezpečnosti práce atd.

V rámci našeho programu DETOX snižují naši producenti textilu používání nebezpečných chemikálií a zvyšují kvalitu svých odpadních vod.
Centrálním stavebním kamenem ke zlepšování pracovních podmínek na místech produkce je náš program WE: představuje jedny z nejvyšších nároků v udržitelné tvorbě textilního sektoru – a zároveň klíč k dlouhodobé změně: prosazování férových platů pro zaměstnance v asijských textilních továrnách.

S iniciativou ACT (Action, Collaboration, Transformation) dobrovolný svaz globálních značek, obchodníků a odborových organizací poprvé přistupuje na plán, který má potenciál dosáhnout vyplácení mezd, jež zajistí lidem důstojnou existenci.

Chceme, aby lidé, kteří vyrábějí naše textilie, mohli dobře žít ze své práce. Ojedinělého zvýšení mezd jsme mohli dosáhnout už v rámci svého kvalifikačního programu WE. Zde si manažeři a zaměstnanci ve víceletém programu vzájemného dialogu v továrně společně vyvíjejí opatření a řešení pro lepší pracovní podmínky. Tchibo se zasazuje o to, aby každý jeho produkt vznikal za férových podmínek. Proto se již mnoho let důsledně držíme principu dbát na mezinárodně uznaná lidská práva a předcházet jejich porušování, a to nad rámec pouhého dodržování národních zákonů jednotlivých zemí. Jedno je ale nutno říct jasně: ovlivňující faktory na každém místě výroby jsou tak rozmanité, že zde lze jen těžko nalézt univerzálně dokonalé řešení.
Dřevo, papír a obaly
O co jde?

Les jako ekosystém a producent kyslíku představuje podmínku lidského života a rozhodujícím způsobem přispívá k redukci emisí oxidu uhličitého. Pěstování a kácení stromů je však spojené s nemalými dopady na životní prostředí i člověka: mezi lety 1990 a 2015 bylo nenávratně zničeno 239 milionů hektarů přírodních lesních porostů a dalších 185 milionů hektarů lesa bylo degradováno – s výraznými následky pro světovou biodiverzitu, půdu, klima a spodní vody.

Ilegální těžba dřeva a s ní spojený obchod je třetím nejdůležitějším odvětvím organizovaného zločinu. Při výrobě zahradního nábytku, tisku reklamních magazínů a balení zboží jsme však i my jako podnik zcela odkázáni na dřevo.

Co dělá Tchibo?

U svých výrobků i reklamních materiálů stále zvyšujeme podíl dřeva a papíru s certifikátem FSC®. FSC® vytváří transparentnost v celém dodavatelském řetězci a stará se o přísnou ochranu životního prostředí a dodržování práv pracovníků. Co se týče našich produktů a materiálů, náš zahradní nábytek, přepravní kartony, zákaznické magazíny a papírové výrobky jsou již 100% certifikovány FSC®.

U svých obalů dbáme také na to, abychom používali co možná nejméně materiálu a vyráběli pouze recyklovatelné produkty. Kromě toho se staráme o to, aby se naše obaly daly ukládat do kontejnerů na tříděný odpad a dále zpracovávat. Náš další milník: od roku 2020 přestaneme používat plastové sáčky.