Čištění

 • Spařovací jednotka: lze vyjmout z boku
 • Zásobník na vodu: lze vyjmout shora
 • Nádoba na kávovou sedlinu: lze vyjmout zepředu


 • Automatická kontrolka odvápnění
 • Upozornění: Jednotlivé díly nelze mýt v myčce nádobí!

Řešení v případě problémů a poruch

Videokontrola

Sjednání termínu se servisním technikem.

Při prvním uvedení do provozu

První uvedení do provozu

Během pár minut je připraven pro přípravu Vaší oblíbené kávy
Ano, v kávovaru Esperto Latte lze díky integrované trysce napěňovače mléka připravovat i kávové speciality s mlékem.
Tchibo chce umožnit zážitek z čerstvě připravené kávy co nejvíce lidem. Proto je plnoautomatický kávovar vybaven vším, co je potřeba (např. kvalitním kuželovým mlecím ústrojím). Díky zaměření na relevantní funkce zaplatíte jen to, co skutečně přispívá k perfektnímu zážitku z kávy. A budete moci ocenit neporazitelný poměr cena/výkon plnoautomatického kávovaru Tchibo.

Před spařením

Proces proplachování se automaticky spustí po každém zapnutí kávovaru. Tento postup můžete stisknutím tlačítka pro vodu přerušit, nelze jej však deaktivovat.

Při propláchnutí dojde k odstranění zbytků kávy a zbytkové vody z kávovaru a dojde k propláchnutí výpusti kávy. To je důležité, abyste si mohli vždy vychutnat svou kávu ve vysoké kvalitě a správné teplotě.

Další informace týkající se možného přizpůsobení najdete v návodu k použití pod bodem Přizpůsobení automatického procesu proplachování.
Je potřeba odvápnit kávovar, přestože indikátor pro odvápnění nesvítí. Postupujte v souladu s informacemi uvedenými v bodu Odvápnění nebo v návodu k použití. Případně postupujte v souladu s kroky popsanými ve videu o odvápnění.
Pokud jste krátce předtím napěnili mléko, je běžné, že nejdříve vyjde horká pára, a teprve poté horká voda. Kávovar se tak zchladí na teplotu potřebnou pro výdej horké vody.

Při spařování

Nastavte stupeň mletí na hrubší. Ve videonávodu k nastavení stupně mletí nebo v bodu Nastavení stupně mletí v návodu k používání zjistíte, jak lze nastavit stupeň mletí zrnkové kávy.
Máte-li rádi silnější kávu, stiskněte ještě před stisknutím tlačítka pro přípravu kávy tlačítko Intense+-.Kávovar připraví kávu z většího množství zrnkové kávy.

Chcete-li připravit dvojité množství nápoje do většího šálku, můžete použít funkci Doppio. Stačí ještě před stisknutím tlačítka pro přípravu kávy stisknout tlačítko s nápisem 2x" a kávovar připraví dvojité množství nápoje.

Obě funkce lze používat i v kombinaci.

Po spařování

Speciálně u espressa je množství vody v poměru k šálku tak malé, že rychle vychladne. Proto je potřeba, abyste šálek před přípravou kávy nejdříve nahřáli. Chcete-li šálek nahřát, stiskněte tlačítko pro horkou vodu. Do šálku postaveného pod výpust nateče cca 50 ml horké vody. Dříve než začnete s přípravou kávy, vodu z šálku vylijte.
Nastavte stupeň mletí na jemnější, případně stiskněte tlačítko Intense+-pro přípravu silnější kávy.

Videonávod k nastavení stupně mletí >
Videonávod k funkci Intense+->
Kávovar se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud zhruba 10 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko. Důvodem je úspora elektrické energie.

Tento časový interval můžete prodloužit na 20 nebo 30 minut. U nových modelů je možné dokonce nastavení na 120 minut. Podrobné informace najdete v návodu k použití v bodu Pohotovostní (klidový) režim.
Pokud nejste spokojeni s chutí své kávy, zkuste se zamyslet nad výběrem použité zrnkové kávy. Navíc můžete pomocí tlačítka Intense+-změnit intenzitu kávy nebo můžete upravit stupeň mletí kávy.

Jestliže ani pak nebudete spokojeni se svým plnoautomatickým kávovarem, můžete jej během 4 týdnů od data nákupu vrátit. V takovém případě vraťte kávovar, včetně dokladu o koupi, jednoduše do některého z našich obchodů Tchibo.

Nastavení stupně mletí

POROZ – možnost poškození přístroje

 • Nastavení stupně mletí smí být prováděno pouze při běžícím mlecím ústrojí.
 • Stupeň mletí měňte pouze v malých krocích a sledujte, jaký měla změna dopad po 1 až 2 šálcích. Teprve poté změňte stupeň mletí v případě potřeby znovu.

Nastavení stupně mletí

Díky správnému mletí může káva plně rozvinout své aroma. Tady Vám poradíme, jaký stupeň mletí je optimální pro perfektní zážitek z lahodné kávy:
 • BARISTA Espresso stupeň mletí 1 1
 • Espresso - Sicilia Style stupeň mletí 1
 • Espresso - milano Style stupeň mletí 2
 • BARISTA Caffè Crema stupeň mletí 2
 • Caffè Crema - jemná stupeň mletí 2
 • Caffè Crema - plná chuť stupeň mletí 2

Změna množství nápoje

Přednastavené množství nápoje při koupi kávovaru:
espresso cca 40 ml – caffè crema cca 125 ml

Naprogramování velikosti šálku

Množství vody lze nastavit mezi 25 a 250 ml.

Napěnění mléka

Napěnění mléka v kávovaru Esperto Latte

Příprava lahodné mléčné pěny během několika málo minut
"Možná že mléko je příliš horké, není čerstvé nebo má příliš vysoký obsah tuku. Chcete-li dosáhnout optimálního výsledku, použijte studené mléko (max. obsah tuku 1,5 %). "
Ano. Chcete-li spustit proud horké vody, stiskněte po zapnutí kávovaru na pár sekund tlačítko pro napěnění mléka, dokud se nerozsvítí funkce horká voda. Jedním stisknutím tlačítka pro napěnění mléka spustíte proud vody, opakovaným stisknutím ho ukončíte. Pokud chcete následně napěnit mléko, stiskněte opět tlačítko pro napěnění mléka a držte je stisknuté tak dlouho, dokud funkce horká voda nezmizí.

Čištění trysky napěňovače mléka

Čištění trysky napěňovače mléka

Rychlé a snadné čištění

Čištění spařovací jednotky

Čištění spařovací jednotky

Jak snadno vyčistit spařovací jednotku:
Při každodenním používání plnoautomatických kávovarů doporučujeme čistit spařovací jednotku jednou týdně.
Kávovar nekontroluje množství sedliny v nádobě, nýbrž počítá spařovací cykly. Proto se může stát, že po vyprázdnění zásobníku v mezidobí symbol indikující potřebu vyprázdnit nádobu na kávovou sedlinu svítí. V takovém případě stačí nádobu ještě jednou vyprázdnit.

Při vyprazdňování dejte pozor, abyste zásuvku s nádobou na kávovou sedlinu vytáhli z kávovaru a ponechali ji venku tak dlouho, dokud nezačne blikat symbol indikující potřebu vyprázdnit nádobu na kávovou sedlinu. Teprve tehdy kávovar zaregistruje, že nádoba byla odstraněna.

Vyprázdnění ve chvíli, kdy je kávovar vypnutý, nebude zaregistrováno.
Tomu, aby vedle spařovací jednotky nenapadalo určité malé množství kávy, se nedá technicky zcela zabránit. Může k tomu dojít zejména tehdy, pokud je nastaven hrubý stupeň mletí kávy nebo v případě použití tlačítka Intense+-. V takovém případě totiž do spařovací jednotky vstupuje velké množství kávy.

Při odvápnění

Kávovar je potřeba odvápnit, jakmile se na displeji objeví indikátor odvápnění. Tak můžete ušetřit elektrickou energii a zvýšit životnost svého kávovaru. V závislosti na tom, jak často svůj plnoautomatický kávovar používáte, je potřeba provádět odvápňování jednou měsíčně nebo méně často – několikrát do roka.

Odvápňovací proces sestává ze dvou kroků: odvápnění a propláchnutí. Podrobné informace najdete v návodu k použití a ve videonávodu:

Doporučujeme používat k odvápňování speciální odvápňovací prostředek od značky Durgol.
Stáhnout návod k použití

Snadné odvápnění kávovaru

Pro trvalý zážitek z kávy a dlouhou životnost kávovaru

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje

Jakmile se na displeji rozsvítí symbol Odvápňování (po cca 20 l), je potřeba kávovar odvápnit.
Odvápnění proveďte během několika příštích dní. Neotálejte s tím, protože jinak se může v přístroji usadit tolik vodního kamene, že proces odvápnění nebude účinný.

Proces odvápnění trvá zhruba 15 minut
Použijte nějaký běžný tekutý odvápňovač na kávovary, jako je např. speciální odvápňovací prostředek od značky durgol®. Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 1. Je-li kávovar zapnutý, vypněte jej pomocí vypínače.
 2. Vytáhněte z kávovaru zásobník na vodu směrem nahoru. Do prázdného zásobníku na vodu nalijte tekutý odvápňovací prostředek. Případně můžete přilít vodu až po značku MAX. Poté zásobník na vodu vraťte zpět do kávovaru. Dbejte přitom pokynů výrobce.
 3. Pod výpust kávy postavte prázdnou nádobku (s objemem min. 500 ml). Případně můžete pro tento účel odstranit odkapávací misku.
  Nádobku, kterou jste postavili pod výpust kávy, musíte během odvápňovacího procesu několikrát vyprázdnit.
 4. Stisknutím vypínače kávovar zapněte.
  Počkejte, dokud se kávovar nenahřeje a nezačnou nepřetržitě svítit všechna tlačítka.
 5. Stiskněte současně vypínač a tlačítko pro přípravu espressa a držte je stisknuté cca 5 sekund, než zazní 2 signální tóny. Pak tlačítka uvolněte.
  Symbol Odvápnění a tlačítko pro přípravu espressa blikají.
  Stisknutím tlačítka pro přípravu espressa spusťte proces odvápnění. Začne blikat symbol Odvápnění.

  Proces odvápnění je zahájen a bude trvat cca 15 minut.  Kávovar každých 40 sekund načerpá roztok s odvápňovacím prostředkem do systému trubic v kávovaru. Přitom do nádobky pod výpustí kávy vyteče pokaždé cca 50 ml.
 6. Vylijte roztok s odvápňovacím prostředkem, který vytekl z výpusti kávy, včas, aby nádobka pod výpustí kávy nepřetekla.
  Po dokončení procesu svítí symbol Odvápnění a symboly Dolít vodu a tlačítko pro přípravu espressa blikají.
 7. Vyjměte z kávovaru zásobník na vodu a důkladně jej umyjte podle popisu v bodu Umývání zásobníku na vodu v návodu k použití.
 8. Nyní je na řadě fáze proplachování..
  Vyprázdněnou nádobku (s objemem min. 500 ml) nyní opět postavte pod výpust kávy. Během fáze proplachování možná bude potřeba několikrát ji vyprázdnit.
  Zásobník na vodu naplňte po umytí až po značku MAXstudenou vodou z vodovodu a zásobník opět vložte do kávovaru.
  Symbol Dolít vodu zmizí a po několika sekundách se automaticky spustí fáze proplachování.
 9. Zhruba polovina vody ze zásobníku na vodu se použije k propláchnutí kávovaru.
  Pak se kávovar na cca 1 minutu zastaví.  Následně se použije k propláchnutí druhá polovina vody ze zásobníku na vodu.Po ukončení procesu proplachování se kávovar automaticky přepne do pohotovostního režimu. Proces odvápnění je u konce.

Jaké odvápňovací prostředky jsou doporučeny k odvápnění kávovaru?

 

Doporučujeme používat k odvápnění speciální odvápňovací prostředek od značky durgol® – je k dostání v každém obchodě Tchibo, ve specializovaných prodejnách a na tchibo.cz.

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje
 • Je potřeba, abyste prováděli proces odvápnění kávovaru, jakmile se zobrazí příslušný indikátor (zhruba po 40 l). Tím prodloužíte životnost svého přístroje a ušetříte energii.
 • Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 • Používejte běžné tekuté odvápňovače na kávovary. Jiné prostředky by mohly vést k poškození materiálů v přístroji anebo by mohly být neúčinné.
Vypněte kávovar. Zkuste spustit proces odvápnění znovu. Přitom dodržujte pokyny k odvápnění uvedené v návodu k použití nebo ve videu k odvápnění.

Reklamace

Tchibo poskytuje záruční lhůtu v trvání 24 měsíců od data nákupu.
Pokud se – v rozporu s očekáváním – vyskytne nějaká závada, obraťte se, prosím, na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám rádi pomohou a dohodnou se s Vámi na dalším postupu.
 • Zákaznický servis (bezplatná linka)
  Tel.: 800 900 826
  Po - Pá 8:00 - 20:00
  So 8:00 - 16:00
 • Kontaktní formulář
Další informace najdete v návodu k použití svého kávovaru.

V případě jiných dotazů můžete kontaktovat (bezplatnou) servisní linku Tchibo:
800 900 826
Po - Pá 8:00 - 20:00
So 8:00 - 16:00