Předávání údajů

Společnost Tchibo Praha nesděluje vaše údaje třetím osobám pro obchodní účely (prodej, pronájem).


Pokud vaše údaje zpracovávají poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají se zákaznickým servisem, doručováním našich produktů a tvorbou a rozesíláním reklamních materiálů, omezuje se rozsah předávaných údajů na minimum. Údaje se předávají v šifrované podobě.


V případech, kdy údaje zpracovává zpracovatel, jsme si pečlivě vybrali partnery, kteří jsou v souladu s ustanoveními článku 28 GDPR EU povinni nakládat s vašimi údaji důvěryhodným způsobem a dodržovat naše vlastní standardy ochrany údajů. Naši partneři zejména nesmějí předávat údaje našich zákazníků třetím osobám pro účely přímého marketingu, ani nesmějí údaje sami používat pro obchodní účely.


Spolupracujeme také se smluvními a spolupracujícími partnery. Pokud bychom vaše údaje sdělovali smluvním nebo spolupracujícím partnerům pro účely vyřízení vaší objednávky, cestovní rezervace, soutěže o ceny nebo v rámci partnerských nabídek a aukcí pro účely plnění smlouvy, budeme vás o tom informovat zvlášť. Partnery pro spolupráci si pečlivě vybíráme. Spolupracující partneři nesmějí zejména předávat údaje našich zákazníků třetím osobám pro účely přímého marketingu. Údaje, které jsou tímto způsobem dále předávány, mohou naši spolupracující partneři zpracovávat pouze pro účely zpracování vaší objednávky.


V rámci zpracování předáváme vaše údaje těmto příjemcům:
 • agenturám
 • informačním institucím, společnostem, které se zabývají vymáháním pohledávek (prověrky úvěruschopnosti, postup varování)
 • úřadům, dalším veřejným orgánům
 • call centrům (zákaznická podpora)
 • poskytovatelům tiskových služeb, poskytovatelům listovních služeb
 • interním jednotkám, společnostem skupiny
 • poskytovatelům služeb IT / poskytovatelům cloudových služeb
 • spolupracujícím partnerům (soutěže, partnerské nabídky apod.)
 • bankám
 • dodavatelům
 • poskytovatelům logistických služeb, poskytovatelům poštovních a zásilkových služeb
 • • společnostem, které se zabývají průzkumy trhu a veřejného mínění
 • distributorům newsletterů
 • cestovním agenturám a poskytovatelům turistických služeb
 • poskytovatelům oprav a služeb
 • poskytovatelům telekomunikačních služeb
 • podnikovým poradcům / auditorům / daňovým poradcům
 • pojišťovnám
Nezapomeňte: Další informace o konkrétních typech zpracování najdete v jednotlivých kapitolách našich zásad ochrany osobních údajů.

Předávání do třetích zemí

Pokud je nutné předat údaje pro účely splnění účelu jejich zpracování (například dodání zboží) třetím osobám, dbáme na to, aby vaše údaje zůstaly v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru.

Pokud by to ve výjimečných případech nebylo možné a bylo nezbytné předat údaje do třetí země, pak společnost Tchibo Praha přijímá veškerá nezbytná opatření (například v podobě standardních smluvních doložek EU), aby zajistila přiměřenou úroveň ochrany údajů.

Zde uvádíme přehled zpracování ve třetích zemích:
 • Technologie pro sledování a cílení

  Zpracování se týká předávání údajů na servery našich poskytovatelů služeb, kteří mají hlavní sídlo v USA. Předávání údajů probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Další informace o sledování a cílení najdete zde

 • Globální IT podpora

  V rámci průběžného monitorování a podpory našich systémů IT mají k našim systémům pro zpracování údajů přístup poskytovatelé služeb, které najímáme samostatně. Předávání údajů probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise..

 • Zákaznická podpora

  V zájmu rychlého vyřizování Vašich záležitostí využíváme rovněž poskytovatele služeb pro naše call centra. Ve výjimečných případech se call centrum nenachází v Evropské unii ani v Evropském hospodářském prostoru. Naši poskytovatelé služeb ve třetích zemích byli zavázáni povinnostmi na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.
Technologie pro sledování a cílení