Objednávkový proces společnosti Tchibo Praha

Pro účely uzavření, plnění nebo vypovězení vaší smlouvy nebo objednávky od vás vyžadujeme osobní údaje. Patří mezi ně například:
  • křestní jméno a příjmení
  • fakturační a dodací adresa
  • e-mailová adresa
  • fakturační a platební údaje
  • případně datum narození
  • telefonní číslo
Zpracování v rámci procesu objednávky zahrnuje také odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur.

Rádi bychom Vás informovali, že v případě žádosti o zákaznickou podporu si vyhrazujeme právo zpracovat Vaše kontaktní údaje potřebné k vyřízení Vaší žádosti.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností Tchibo Praha.

Pokud nevyužíváme Vaše kontaktní údaje pro účely přímého marketingu,uchováváme údaje, které byly shromážděny pro plnění smlouvy, do uplynutí zákonné a případně smluvní lhůty pro uplatnění záručních práv. Po uplynutí této lhůty si ponecháváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony. V tomto období (zpravidla čtyři roky od posledního přihlášení) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti.
Online zákaznický účet
Abychom pro vás při nakupování zajistili co nejvyšší stupeň uživatelského pohodlí, nabízíme vám možnost uložit své osobní údaje trvale v zákaznickém účtu chráněném heslem. Registrace je dobrovolná. Po založení zákaznického účtu není nutné údaje znovu zadávat. Kromě toho si můžete kdykoli zobrazit údaje, které byly pro váš zákaznický účet uložené. Údaje můžete také opravit nebo svůj zákaznický účet odstranit. Pamatujte na to, že odstranění zákaznického účtu on-line povede pouze k odstranění v systému našeho e-shopu. Nemusí nutně dojít k odstranění z navazujících systémů. Po odstranění zákaznického účtu by měly být vymazány veškeré údaje, které jsou s ním spojené, kromě údajů potřebných pro zpracování zákazníkových objednávek. Pokud si chcete založit zákaznický účet, musíte kromě údajů požadovaných v okamžiku objednávky zadat také své vlastní heslo. To se bude spolu s vaší e-mailovou adresou používat pro přístup k vašemu zákaznickému účtu.

Po přihlášení se uloží trvalý soubor cookie. Tato funkce Vám umožní se po prvním zalogování po dobu 365 dní pohodlně dostat k Vašemu nákupnímu košíku, seznamu sledovaných položek a věrnostnímu programu věrnostních zrnek, aniž byste museli znovu zadávat heslo. Z bezpečnostních důvodů je přístup k sektorům Moje konto, objednávky a změna údajů v adrese a číslech nadále chráněn přístupovým heslem. Pokud této funkce nechcete využívat, odhlaste se prosím po ukončení své návštěvy pomocí tlačítka odhlásit. Právní základ pro zpracování údajů je článek 6 odstavec 1 písm. f) Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Snažíme se, abychom Vám poskytli komfortní užívání své webové aplikace. Více informací ke cookies obdržíte zde.


Objednávání v kamenném obchodě
Pokud zadáte objednávku v některé z našich prodejen nebo si necháte objednávku z prodejny doručit, probíhá zpracování údajů tak, jak je popsáno výše. Pokud si necháte objednávku doručit do některé z našich prodejen, budeme vás podle vašeho výběru informovat e-mailem, textovou zprávou nebo telefonicky o tom, že je objednávka v prodejně připravena k vyzvednutí.

Přehledy
Dále na základě objednávek shromažďujeme a vyhodnocujeme klíčové údaje bez spojení s konkrétními osobami. Účelem tohoto postupu je obchodní optimalizace našich procesů. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU (oprávněný zájem).

Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které zpracováváme.
V případě prodlení s platbou, a pokud jsou splněné ostatní zákonné podmínky, předáme nezbytné údaje společnosti, která bude pohledávku vymáhat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Uplatnění nároku ze smlouvy se považuje za oprávněný zájem ve smyslu druhého z výše uvedených ustanovení. Pokud jsou splněné ostatní zákonné podmínky, budou informace o prodlení s platbou nebo nedobytné pohledávce předány také poskytovatelům informací, kteří s námi spolupracují. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Oprávněný zájem se týká i našeho zájmu a zájmu třetích osob na omezování smluvních rizik pro budoucí smlouvy.

Kontrola seznamů subjektů podezřelých z terorismu
Nařízení EU o boji proti terorismu (ES) číslo 2580/2001 a (ES) číslo 881/2002 požadují, aby nikdo ze zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb ani zaměstnanců společnosti Tchibo Praha nebyl osobou podezřelou z terorismu uvedenou na centrálně vedených seznamech. Proto je nutné, aby společnost Tchibo Praha prováděla porovnání údajů se seznamy subjektů podezřelých z terorismu. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Pravidelné porovnávání údajů také umožňuje společnosti Tchibo Praha zefektivnit celní procesy, což se považuje za oprávněný zájem ve smyslu druhého z výše uvedených ustanovení.
Logistika

Pro účely sledování zásilek a oznamování informací o balících předáme vaši e-mailovou adresu, dodací adresu a telefonní číslo společnosti DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.) a Rhenus Home Delivery s.r.o. , pokud jste s tím v průběhu objednávkového procesu souhlasili.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje předané dále, můžete si také kdykoli nechat svou objednávku doručit do některé z našich prodejen. Výše uvedené se nevztahuje na zboží vyžadující nákladní dopravu.

Pokud vaše objednávka zahrnuje zboží vyžadující nákladní dopravu, které doručují přímo výrobci, předáme vaše jméno a dodací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu výrobcům, aby vás mohli o dodávce informovat. V takovém případě vás o tom budeme v průběhu procesu objednávky informovat zvlášť.

Právním základem pro sdělování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU.

Postup platby
Pokud využíváte platební službu PayPal, předáme společnosti PayPal Vaše jméno, dodací adresu, e-mailovou adresu a údaje o nákupním košíku, aby mohla Vaši objednávku správně přiřadit a abyste měli všechny příslušné informace o své objednávce po ruce při potvrzení platby, které vám zašle společnost PayPal.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje předány, můžete si kdykoli zvolit jiný způsob platby.

Zákaznická podpora
Abychom Vám mohli v průběhu objednávky i poté rychle pomoci, nabízíme Vám zákaznickou podporu.

Obecně je možné získat radu i bez sdělení informací o vašem zákaznickém účtu. Pokud by však pro vyřízení vaší záležitosti byla nezbytná identifikace (například při vyjasňování záležitostí ohledně vašeho zákaznického účtu, nahlášení ztráty, žádosti o přístup k osobním údajům), slouží požadované osobní údaje pouze k ověření totožnosti vaší osoby, vyřízení vaší záležitosti a zajištění kvality.

Pro účely vyřízení vaší záležitosti od vás budeme mimo jiné požadovat tyto informace:

- křestní jméno a příjmení
- fakturační a dodací adresa
- e-mailová adresa
- číslo objednávky
- případně datum narození
- telefonní číslo
- případně další charakteristiky totožnosti dokládající vaši skutečnou totožnost


Právním základem pro přijetí objednávky a/nebo vyhledávání objednávek a dodávek a vyřizování vrácení zboží je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU, tj. poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu s námi. V rámci zpracování vašich práv a pro účely ověření totožnosti zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR EU, tj. máme zákonnou povinnost provést zpracování. Právním základem pro zpracování v rámci našeho procesu vyřizování stížností (i na sociálních sítích) je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš zájem na dosažení spokojenosti zákazníka se považuje za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Vaše údaje uchováváme do uplynutí zákonné a/nebo případné smluvní doby uchovávání, lhůty pro uplatnění záručních práv a/nebo důkazních povinností.

Pokud je to nutné pro zpracování objednávky, předáváme vaše údaje poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají v oblasti zákaznické podpory.

Vaše údaje předáváme poskytovatelům služeb:

- pro účely podpory při vyřizování vašich záležitostí
- při vyřizování stížností
- pro účely řešení ztrát
- pro účely vystavení dobropisu
- pro účely opravy objednávek
- pro účely vyřizování vrácení zboží
- pouze tehdy, pokud se partner zavázal dodržovat naše standardy ochrany osobních údajů


Pokud jde o příspěvky uživatelů, které zveřejníte na facebookové stránce společnosti Tchibo Praha nebo na jiných sociálních sítích, žádáme vás, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí.

Rádi bychom Vás informovali, že si vyhrazujeme právo použít Vaši e-mailovou adresu poskytnutou pro účely zákaznické podpory a zpracování objednávky. Proti používání Vašich údajů k tomuto účelu můžete kdykoliv vznést námitku.

Kontroly kvality

Abychom vám mohli nabízet stálé nebo vylepšené služby a abychom mohli zaručit kritické obchodní procesy, podléhá vyřizování záležitostí kontrole kvality, a to platí zejména pro všechna naše call centra. Pokud udělíte souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU, bude váš telefonní rozhovor zaznamenáván. Soubor se zvukovým záznamem uchováváme po dobu maximálně 60 dnů.

Procesy čištění údajů

Rádi bychom vás informovali o tom, že společnost Tchibo Praha pravidelně kontroluje správnost údajů, které máme uložené. Právním základem pro zpracování údajů v rámci našeho procesu čištění údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR EU, tj. máme právní povinnost kontrolovat správnost údajů, které máme uložené.

Informování zákazníků o relevantních procesech

Vyhrazujeme si právo informovat vás o případných relevantních procesech pomocí kontaktních údajů, které máme uložené. Takové zpracování se může týkat vaší objednávky (například při zpoždění dodávky), ale může zahrnovat také varování (např. opatření při stahování produktů). Zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu je vyloučené, pokud jste nám k němu neposkytli svůj souhlas.

Právním základem pro využití vašich kontaktních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš zájem na informování zákazníků o relevantních procesech se považuje za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení.