0 ks

  • Stručný přehled aplikace.

  • Pohybujte se v menu.

  • Na úvodní stránku se dostanete klikem na tuto ikonu.

  • Najdĕte své oblíbené výrobky.

  • Nákupní košík vždy po ruce.

  • Přejeme Vám hodnĕ zábavy s aplikací Tchibo!

Ukončit přehled
×
Používáme soubory cookie, abychom mohli naše webové stránky lépe přizpůsobit Vašim potřebám. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem počítači, tabletu nebo smartphonu. Více informací zde.
Web: www.tchibo.cz
e-mail: service@tchibo.cz
Zákaznická linka: 800 900 826 (po - pá 8:00 do 20:00; so 8:00 do 16:00)

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.tchibo.cz (dále též jen „e-shop“).
Prodávající je obchodní společnost Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4; IČO: 16190793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1744. 
Zákazníkem e-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. E-shop Tchibo je výhradně určen pro prodej fyzickým osobám, příjem objednávek od firem není možný.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a objednávky prodávajícímu. 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Kupující vystavením objednávky přes e-shop prodávajícího vyjadřuje souhlas se zasláním faktury elektronickou formou. Kupující zodpovídá za správnost a úplnost e-mailové adresy zadané při objednávce. Na vyžádní zákazníka je možno fakturu zaslat v tištěné formě.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti GEIS Parcel CZ s.r.o. a Rhenus Home Delivery s.r.o.. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 59 Kč. Dobírka je zpoplatněna částkou 29 Kč. 
Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě, pokud současně hodnota objednávaného zboží činí alespoň 1590 Kč a v případě akčních nabídek "doprava zdarma".
Ve výjimečných případech bude za dodání zboží účtován vyšší poplatek, s jehož výší bude zákazník seznámen před odesláním objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován pouze jednou. 

Kupní cena a platební podmínky 

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle předchozího článku. 
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet Tchibo. Číslo účtu Tchibo sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.
kreditní kartou - při platbě kreditní kartou probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu zákazníka) po odeslání zboží.
platba dárkovými kartami Tchibo – na jeden nákup lze uplatnit vždy jen jeden dárkový poukaz
V rámci Věrnostního programu pro zákazníky TchiboCard může zákazník uplatnit Věrnostní zrna vybrané výrobky, které určí prodávající.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající nabízí možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu až do 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy kupující obdrží kompletní produkt. 

Zaslání výrobku zpět

Kupující vloží do zásilky vyplněný doklad o zpětné zásilce, který je součástí faktury za dodané zboží, a slouží jako formulář pro odstoupení od smlouvy. Kupující použije lepicí štítek pro zpětnou zásilku, který je součástí faktury. Pokud již kupující nemá nálepku k dispozici, zašle balíček na adresu: 

Geis Parcel CZ s.r.o.
Balíková hala TchiboAOS II
Modletice 128
251 01 Říčany

V případě zájmu o vyzvednutí balíku přes našeho partnera, vyplňte prosím formulář pro vyzvednutí balíku na stránce http://tchibo.baliky.cz. Další možností je osobní podání výrobku v depech společnosti GEIS. Seznam dep naleznete zde.

Výjimkou jsou pro tento případ objemné výrobky prodejné jen v e-shopu (např. nábytek), které je třeba vrátit přes přepravní společnost Rhenus. Pro sjednání svozu prosím kontaktujte naši zákaznickou linku na čísle 800 900 826.

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím zákaznické linky na tel: 800 900 826 nebo na email: service@tchibo.cz. 

Vrácení v kamenném Obchodě Tchibo 

Zboží je možno vrátit v kterémkoliv značkovém obchodě Tchibo na území České republiky s výjimkou Tchibo OUTLET Praha – Štěrboholy a Pop-up stores.. Objemné výrobky, prodejné pouze v e-shopu (např. nábytek, elektrospotřebiče), nelze vracet v kamenných obchodech Tchibo a pro jejich vrácení je nutné využít přepravní službu společnosti, která výrobek doručila (viz doklad o potvrzení převzetí zásilky). Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi – fakturu, nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího. V případě, že zákazník využil při nákupu svoji zákaznickou kartu TchiboCard, je podmínkou pro vrácení zboží v kamenném obchodě tuto kartu předložit. Za zboží zakoupené za Věrností zrna nelze vracet peníze v hotovosti. Za vrácené zboží prodávající připíše Věrnostní zrna zpět na zákaznický účet kupujícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Po zaslání zboží zpět bude částka připsána k dobru zákazníkem uvedené platební karty.
V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující může získat zpět hotovost vrácením zboží v kamenném obchodě. Při využití přepravní společnosti je hotovost vyplacena na bankovní účet zákazníka.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 
Právo na odstoupení od smlouvy se netýká potravin, a dále audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud byl porušen jejich originální obal, novin, periodik a časopisů a dalších produktů, resp. smluv uvedených v § 1837zákona č. 89/2012 Sb.

Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:

odstranění vady 
dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího
přiměřenou slevu
odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Společnost Tchibo je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb. Objemné výrobky zakoupené na www.tchibo.cz (nábytek, domácí spotřebiče) je možné zaslat k reklamaci prostřednictvím přepravní společnosti GEIS nebo osobně dovést do depa společnosti GEIS. Náklady vynaložené na doručení výrobku do servisního centra (poštovné), budou kupujícímu, v případě prokázání vady, vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení.
Je-li v návodu k výrobku uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu přednostně u určeného subjektu. Předání předmětu reklamace bude probíhat dle domluvy se servisním partnerem. Vzniknou-li v souvislosti se zasláním výrobku do servisu náklady budou v případě uznání reklamace uhrazeny.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude 
dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

Pozáruční opravy technických výrobků

Opravy, na které se nevztahuje právo z vadného plnění ani záruka, může zákazník nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Informace o pozáruční opravě ke konkrétnímu výrobku poskytne prodávající na zákaznické lince 800 900 826. 

Ostatní ustanovení 

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad. 

Závěrečná ustanovení

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
V případě nejasností je možné kontaktovat zákaznickou linku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2017


Naše služby

Zboží si můžete nechat doručit zdarma do Vámi vybraného obchodu a tam si ho i vyzvednout.

Najít nejbližší obchod
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.