Cafissimo Pure

Tipy a triky

V návodu, který obdržíte se svým kávovarem, najdete:

 • informace o obsluze kávovaru Caffissimo
 • tipy na údržbu kávovaru
 • pokyny k odvápnění
 • návrhy na řešení problémů
 • doplňující informace

FAQ Systém Cafissimo

Třístupňový parní systém je zvláštnost Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini, neboť každá káva potřebuje pro perfektní přípravu individuální tlak páry. Tak se při přípravě může perfektně rozvinout aroma. Proto připravují kávovary Cafissimo svou kávu s různým tlakem páry: Espresso s velkým tlakem, caffé crema se středním tlakem, filtrovanou kávu s malým tlakem. Pomocí různých volicích tlačítek požadovaného nápoje se ovládají požadované parametry nápoje (tlak, množství vody, teplota).
Kdo má raději silnější kávu, může své individuální chuti přizpůsobit dávkování vody tím, že množství vody nově naprogramuje pomocí tlačítka volby nápoje. Viz též návod k obsluze.
Systém Cafissimo zaručuje snadnou obsluhu díky řídicímu systému barev kapslí. Proces k rychlému kávovému požitku se uskuteční pomocí několika kroků: U systému Cafissimo má každý druh kávy své tlačítko volby, které je označeno stejnou barvou jako kapsle. Zavřená kapsle se vloží do držáku kapslí, při zavírání kávovaru je kapsle vnitřním trnem proražena. Tlakem na příslušné tlačítko volby začne parní proces. V závislosti na barvě vložené kapsle se stlačí tlačítko druhu kávy, které odpovídá barvě. Příprava se tím odstartuje. Díky třístupňovému tlaku páry se připraví různé druhy kávy s individuálním tlakem páry Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini. Tak se skvěle rozvine aroma. Doba přípravy se pohybuje podle druhu kávy a naprogramovaného množství nápoje mezi 25 (espresso) a 90 sekundami (filtrovaná káva).
Doporučujeme pravidelně provádět odstraňování vodního kamene. Tento proces se doporučuje provádět každé 4 týdny.
Nádrž na vodu by se měla jednou týdně čistit následovně:
1. Nádrž vytáhnout rovně ve směru nahoru.
2. Opláchnout pod tekoucí vodou a nechat odkapat. Nádrž na vodu není určena k mytí v myčce.
3. Nádrž na vodu opět nasadit.

FAQ Problémy a řešení

Firma Tchibo přebírá záruku v délce trvání 40 měsíců od data zakoupení. Každý kávovar je vyroben podle nejnovějších výrobních metod a je podroben přísné kontrole kvality. Garantujeme bezvadný stav výrobku. V rámci záruční doby odstraníme zdarma všechny výrobní vady a vady materiálu.
Pokud by se vyskytly závady, kontaktuje nejprve telefonicky naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Pro rychlé vyřízení si prosím připravte doklad o zakoupení a krátké popsání závady s poznámkou o čísle artiklu.
Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly v důsledku nepřiměřené péče nebo nedostatečného odstranění vodního kamene. Rovněž jde o opotřebované díly a spotřební materiál. Náhradní díly lze objednat přes naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826. Pro rychlé vyřízení zvolte v hlasovém menu téma Cafissimo.
Vadné zboží se opravuje v servisních centrech Tchibo. Než kávovar odešlete, kontaktujte prosím naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Naši pracovníci Vám rádi poradí s dalšími kroky.
V nádrži na vodu je plovák, pomocí něhož je kontrolováno doplnění vody. Pokud by kontrolka nádrže vody zablikala, ačkoli je v nádrži dostatek vody, může to být proto, že je tento plovák poškozený. V takovém případě zašlete prosím Váš kávovar s příslušnou poznámkou na adresu našeho servisu.
Pokud by jednou odteklo nepřiměřené množství vody do záchytné misky, příčina je zpravidla v tom, že průtok je zanesený vodním kamenem nebo nebyla kapsle správně proražena. Mělo by tedy stačit odstranit vodní kámen.
Extrémní zanesení nádrže na vodu vodním kamenem může vést k tomu, že kávovar začne být hlučný a přestane probíhat parní proces. V takovém případě doporučujeme odstanit vodní kámen z nádrže na vodu. Pokud by kávovar i přesto nefungoval, zašlete ho prosím do našeho servisu.

FAQ Odvápnění

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje

Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění•(asi po 50 l).
Odvápnění proveďte během několika příštích dní. Neotálejte s tím, protože jinak se může v přístroji usadit tolik vodního kamene, že proces odvápnění nebude účinný.

Proces odvápnění trvá zhruba 50 minut
Použijte nějaký běžný tekutý odvápňovač na kávovary, jako je např. speciální odvápňovací prostředek od značky durgol®. Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 1. Kávovar vypněte vypínačem.
  Použití odvápňovacího prostředku durgol®swiss espresso®:
  Vyjměte zásobník na vodu z kávovaru a do prázdného zásobníku na vodumnalijte jednu porci (125 ml) odvápňovacího prostředku durgol®swiss espresso®. Přilijte vodu až po značku MAX. Vsaď te zásobník na vodu zpět do kávovaru.
  Když budete používat jiný odvápňovací prostředek, dbejte údajů výrobce. Roztok s odvápňovacím pro středkem nalijte až po značku MAX. Vsaď te zásobník na vodu zpět do kávovaru.
 2. Páčku sklapněte směrem dolů.
 3. Pod výpusť kávy postavte nádobku s objemem minimálně 250 ml. Vyjměte k tomu odkapávací misku.
  Nádobku, kterou jste postavili pod výpusť kávy, musíte během odvápňovacího procesu několikrát vyprázdnit.
 4. Držte stisknuté levé a prostřední tlačítko pro volbu druhu kávy akávovar zapněte vypínačem.
 5. Tlačítka pusťte.
 6. Prostřední tlačítko pro volbu druhu kávy svítí a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě. Ke spuštění procesu odvápňování stiskněte prostřední tlačítko pro volbu druhu kávy.
  Začne proces odvápňování. Kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě. Tento proces trvá zhruba 50 minut.
  Kávovar čerpá vždy po 10 minutách několikrát roztok s odvápňovacím pro střed -kem do systému trubic v kávovaru. Přitom do nádobky pokaždé vyteče cca 125 ml.
 7. Po každém procesu čerpání vodu vylijte, aby nádobka nepřetekla.Po ukončení procesu začne znovu střídavě blikatprostřed ní tlačítko pro volbu druhu kávy a kontrolkabliká střídavě červeně/žlutě.
 8. Vyčistěte zásobník na vodu, záchytnou nádobku na kapsle, odkapávací misku, odkapávací mřížku a výpusť kávy tak, jak bylo popsáno v kapitole „Čištění“.
  Fáze proplachování
 9. Pro fázi proplachování vypláchněte zásobník na vodu čistou vodou a naplňtejej studenou vodou z vodovodu až po značku MAX.
 10. Pod výpusť kávy postavte prázdnou nádobku (s objemem minimálně 250 ml).
 11. Ke spuštění fáze proplachování stiskněte prostřední tlačítko pro volbu druhu kávy. Kontrolka zabliká střídavě 2x žlutě a 2x červeně.
 12. Propláchne se cca 500 ml. Nádobku postavenou pod výpustí kávy sledujte a než přeteče, tak ji vyprázdněte.
 13. Po ukončení procesu začne znovu střídavě blikat prostřed ní tlačítko pro volbu druhu kávy a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě. Stiskněte prostřední tlačítko pro volbu druhu kávy. Proces odvápňování je ukončen.
  Všechna 3 tlačítka pro volbu druhu kávy blikají. Kávovar se ohřívá k přípravě kávy.

Jaké odvápňovací prostředky jsou doporučeny k odvápnění kávovaru?

Doporučujeme používat k odvápnění speciální odvápňovací prostředek od značky durgol® – je k dostání v každém obchodě Tchibo, ve specializovaných prodejnách a na tchibo.cz.

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje
 • Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění (asi po 50 l). Tím prodloužíte životnost svého přístroje a ušetříte energii.
 • Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 • Používejte běžné tekuté odvápňovače na kávovary. Jiné prostředky by mohly vést k poškození materiálů v přístroji anebo by mohly být neúčinné.