Cafissimo Milk

Tipy a triky

V návodu, který obdržíte se svým kávovarem, najdete:

 • informace o obsluze kávovaru Caffissimo
 • tipy na údržbu kávovaru
 • pokyny k odvápnění
 • návrhy na řešení problémů
 • doplňující informace

FAQ Systém Cafissimo

Třístupňový parní systém je zvláštnost Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini, neboť každá káva potřebuje pro perfektní přípravu individuální tlak páry. Tak se při přípravě může perfektně rozvinout aroma. Proto připravují kávovary Cafissimo svou kávu s různým tlakem páry: Espresso s velkým tlakem, caffé crema se středním tlakem, filtrovanou kávu s malým tlakem. Pomocí různých volicích tlačítek požadovaného nápoje se ovládají požadované parametry nápoje (tlak, množství vody, teplota).
Kdo má raději silnější kávu, může své individuální chuti přizpůsobit dávkování vody tím, že množství vody nově naprogramuje pomocí tlačítka volby nápoje. Viz též návod k obsluze.
Systém Cafissimo zaručuje snadnou obsluhu díky řídicímu systému barev kapslí. Proces k rychlému kávovému požitku se uskuteční pomocí několika kroků: U systému Cafissimo má každý druh kávy své tlačítko volby, které je označeno stejnou barvou jako kapsle. Zavřená kapsle se vloží do držáku kapslí, při zavírání kávovaru je kapsle vnitřním trnem proražena. Tlakem na příslušné tlačítko volby začne parní proces. V závislosti na barvě vložené kapsle se stlačí tlačítko druhu kávy, které odpovídá barvě. Příprava se tím odstartuje. Díky třístupňovému tlaku páry se připraví různé druhy kávy s individuálním tlakem páry Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini. Tak se skvěle rozvine aroma. Doba přípravy se pohybuje podle druhu kávy a naprogramovaného množství nápoje mezi 25 (espresso) a 90 sekundami (filtrovaná káva).
Doporučujeme pravidelně provádět odstraňování vodního kamene. Tento proces se doporučuje provádět každé 4 týdny.
Nádrž na vodu by se měla jednou týdně čistit následovně:
1. Nádrž vytáhnout rovně ve směru nahoru.
2. Opláchnout pod tekoucí vodou a nechat odkapat. Nádrž na vodu není určena k mytí v myčce.
3. Nádrž na vodu opět nasadit.

FAQ Problémy a řešení

Firma Tchibo přebírá záruku v délce trvání 40 měsíců od data zakoupení. Každý kávovar je vyroben podle nejnovějších výrobních metod a je podroben přísné kontrole kvality. Garantujeme bezvadný stav výrobku. V rámci záruční doby odstraníme zdarma všechny výrobní vady a vady materiálu.
Pokud by se vyskytly závady, kontaktuje nejprve telefonicky naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Pro rychlé vyřízení si prosím připravte doklad o zakoupení a krátké popsání závady s poznámkou o čísle artiklu.
Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly v důsledku nepřiměřené péče nebo nedostatečného odstranění vodního kamene. Rovněž jde o opotřebované díly a spotřební materiál. Náhradní díly lze objednat přes naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826. Pro rychlé vyřízení zvolte v hlasovém menu téma Cafissimo.
Vadné zboží se opravuje v servisních centrech Tchibo. Než kávovar odešlete, kontaktujte prosím naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Naši pracovníci Vám rádi poradí s dalšími kroky.
V nádrži na vodu je plovák, pomocí něhož je kontrolováno doplnění vody. Pokud by kontrolka nádrže vody zablikala, ačkoli je v nádrži dostatek vody, může to být proto, že je tento plovák poškozený. V takovém případě zašlete prosím Váš kávovar s příslušnou poznámkou na adresu našeho servisu.
Pokud by jednou odteklo nepřiměřené množství vody do záchytné misky, příčina je zpravidla v tom, že průtok je zanesený vodním kamenem nebo nebyla kapsle správně proražena. Mělo by tedy stačit odstranit vodní kámen.
Extrémní zanesení nádrže na vodu vodním kamenem může vést k tomu, že kávovar začne být hlučný a přestane probíhat parní proces. V takovém případě doporučujeme odstanit vodní kámen z nádrže na vodu. Pokud by kávovar i přesto nefungoval, zašlete ho prosím do našeho servisu.

FAQ Odvápnění

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje

Pokud začne kontrolka svítit žlutě,je nutno kávovar odvápnit. Kávovarv následujících dnech odvápněte.Nečekejte s odvápňováním déle,protože jinak se v kávovaru můževytvořit tolik vápenných usazenin,že odvápňovací prostředek jižnemusí účinkovat. Proces odvápňování trvá zhruba30 minut.

 1. Kávovar vypněte: K tomu účelu stiskněte sou-časně krátce tlačítka espressoa caffè crema.
 2. Naplnění odvápňovacího pro-středku: Vyjměte nádržku na vodu z kávovaru a nalijte do ní jednuporci (125 ml) odvápňovacíhoprostředku durgol®swissespresso®. DŮLEŽITÉ: Přilijte studenouvodu z vodovodu až po značku MAX a nádržku opět vložte dokávovaru. Když budete používat jiný odvápňovací prostředek, dbejte údajů výrobce. DŮLEŽITÉ: Do vody nalijte roztok s odvápňovacím prostředkem až po značku MAX a nádržku opět vložte do kávovaru.
 3. Nádržku na mléko zasuňte až nadoraz do přípojky kávovaru.
 4. Páčku sklapněte dolů a odstraňtepřípadně odkapávací misku.
 5. Pod výpust kávy a mlékapostavte nádobu s objemem minimálně 600 ml. Nádobku, kterou jste postavili pod výpusti kávy, jenutno během odvápňovacího procesu několikrát vyprázdnit.
 6. Stiskněte současně levé tlačítko espressoa tlačítko káva a držte je stisknutá po dobu přibližně 5 sekund.
 7. Tlačítko caffè crema svítí a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě. Ke spuštění odvápňování stiskněte tlačítko caffè crema. Zahájí se proces odvápňování. Tlačítko caffè crema zhasne a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě. Tento proces trvá zhruba 25 minut. Kávovar čerpá v pravidelných intervalech několikrát roztok s odvápňovacím prostředkem do systému trubic v kávovaru. Přitom vyteče pokaždé malé množství roztoku s odvápňovacím prostředkem střídavě z výpusti kávy a z výpusti mléka do nádobky pod výpustmi.
 8. Nenechávejte kávovar během procesu odvápňování nikdy bez dozoru. Vodu z nádobky postavené pod výpustmi nápojů vylijte, aby nádobka nepřetekla. Poté co se kávovarem pročerpácelý odvápňovací roztok, zastavíse kávovar na přibližně 2,5 minuty. Kontrolka bliká dále střídavě červeně/žlutě. Po 2,5 minutách se tlačítko caffè crema opět rozsvítí a zazní signální tón
 9. Vyjměte z kávovaru nádržku na vodu, přední zásuvku azáchytnou nádobku na kapsle.
 10. Všechny jednotlivé díly umyjte vodou a prostředkem na mytí nádobí. Potom všechny díly dobře utřete.
 11. Následně vložte všechny díly opětzpět do kávovaru.
 12. Pro fázi proplachování nalijte do nádržky na vodu studenou vodou z vodovodu až po značku MAX.
 13. Pod výpust kávy a mléka postavte prázdnou nádobu s objemem minimálně 600 ml.
 14. Ke spuštění proplachování stiskněte tlačítko caffè crema. Nyní začne fáze proplachování. Tlačítko caffè crema zhasne a kontrolka bliká žlutě. Tento proces trvá přibližně 2 minuty
 15. Propláchne se cca 600 ml. Nádobku postavenou pod výpustmi nápojů sledujte a vždy ji vyprázdněte než přeteče.
 16. Po ukončení fáze proplachování se kávovar automaticky přepne do pohotovostního režimu. Kontrolka zhasne. Proces odvápňování je ukončen.
 17. Vytáhněte z kávovaru nádržkuna mléko rovně směrem nahoru.
 18. Nádržku na mléko vyčistěte tak,jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Jaké odvápňovací prostředky jsou doporučeny k odvápnění kávovaru?

Doporučujeme používat k odvápnění speciální odvápňovací prostředek od značky durgol® – je k dostání v každém obchodě Tchibo, ve specializovaných prodejnách a na tchibo.cz.

 • Když tato kontrolka bliká 3x krátce vždy po 3 vteřinách, je nutnokávovar odvápnit. Tím prodloužíte životnost svého přístroje a ušetříte energii.
 • Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 • Používejte běžné tekuté odvápňovače na kávovary. Jiné prostředky by mohly vést k poškození materiálů v přístroji anebo by mohly být neúčinné.