Cafissimo easy

Tipy a triky

V návodu, který obdržíte se svým kávovarem, najdete:

 • informace o obsluze kávovaru Caffissimo
 • tipy na údržbu kávovaru
 • pokyny k odvápnění
 • návrhy na řešení problémů
 • doplňující informace

FAQ Systém Cafissimo

Třístupňový parní systém je zvláštnost Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini, neboť každá káva potřebuje pro perfektní přípravu individuální tlak páry. Tak se při přípravě může perfektně rozvinout aroma. Proto připravují kávovary Cafissimo svou kávu s různým tlakem páry: Espresso s velkým tlakem, caffé crema se středním tlakem, filtrovanou kávu s malým tlakem. Pomocí různých volicích tlačítek požadovaného nápoje se ovládají požadované parametry nápoje (tlak, množství vody, teplota).
Kdo má raději silnější kávu, může své individuální chuti přizpůsobit dávkování vody tím, že množství vody nově naprogramuje pomocí tlačítka volby nápoje. Viz též návod k obsluze.
Systém Cafissimo zaručuje snadnou obsluhu díky řídicímu systému barev kapslí. Proces k rychlému kávovému požitku se uskuteční pomocí několika kroků: U systému Cafissimo má každý druh kávy své tlačítko volby, které je označeno stejnou barvou jako kapsle. Zavřená kapsle se vloží do držáku kapslí, při zavírání kávovaru je kapsle vnitřním trnem proražena. Tlakem na příslušné tlačítko volby začne parní proces. V závislosti na barvě vložené kapsle se stlačí tlačítko druhu kávy, které odpovídá barvě. Příprava se tím odstartuje. Díky třístupňovému tlaku páry se připraví různé druhy kávy s individuálním tlakem páry Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFÉ a Cafissimo mini. Tak se skvěle rozvine aroma. Doba přípravy se pohybuje podle druhu kávy a naprogramovaného množství nápoje mezi 25 (espresso) a 90 sekundami (filtrovaná káva).
Doporučujeme pravidelně provádět odstraňování vodního kamene. Tento proces se doporučuje provádět každé 4 týdny.
Nádrž na vodu by se měla jednou týdně čistit následovně:
1. Nádrž vytáhnout rovně ve směru nahoru.
2. Opláchnout pod tekoucí vodou a nechat odkapat. Nádrž na vodu není určena k mytí v myčce.
3. Nádrž na vodu opět nasadit.

FAQ Problémy a řešení

Firma Tchibo přebírá záruku v délce trvání 40 měsíců od data zakoupení. Každý kávovar je vyroben podle nejnovějších výrobních metod a je podroben přísné kontrole kvality. Garantujeme bezvadný stav výrobku. V rámci záruční doby odstraníme zdarma všechny výrobní vady a vady materiálu.
Pokud by se vyskytly závady, kontaktuje nejprve telefonicky naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Pro rychlé vyřízení si prosím připravte doklad o zakoupení a krátké popsání závady s poznámkou o čísle artiklu.
Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly v důsledku nepřiměřené péče nebo nedostatečného odstranění vodního kamene. Rovněž jde o opotřebované díly a spotřební materiál. Náhradní díly lze objednat přes naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826. Pro rychlé vyřízení zvolte v hlasovém menu téma Cafissimo.
Vadné zboží se opravuje v servisních centrech Tchibo. Než kávovar odešlete, kontaktujte prosím naši bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826 a v hlasovém menu zvolte téma Cafissimo. Naši pracovníci Vám rádi poradí s dalšími kroky.
V nádrži na vodu je plovák, pomocí něhož je kontrolováno doplnění vody. Pokud by kontrolka nádrže vody zablikala, ačkoli je v nádrži dostatek vody, může to být proto, že je tento plovák poškozený. V takovém případě zašlete prosím Váš kávovar s příslušnou poznámkou na adresu našeho servisu.
Pokud by jednou odteklo nepřiměřené množství vody do záchytné misky, příčina je zpravidla v tom, že průtok je zanesený vodním kamenem nebo nebyla kapsle správně proražena. Mělo by tedy stačit odstranit vodní kámen.
Extrémní zanesení nádrže na vodu vodním kamenem může vést k tomu, že kávovar začne být hlučný a přestane probíhat parní proces. V takovém případě doporučujeme odstanit vodní kámen z nádrže na vodu. Pokud by kávovar i přesto nefungoval, zašlete ho prosím do našeho servisu.

FAQ Odvápnění

POZOR – usazený vodní kámen může vést k poškození přístroje

Pokud svítí kontrolka žlutě, jenutno kávovar odvápnit. Kávovarv následujících dnech odvápněte.
Neotálejte s tím, protože jinak se může v přístroji usadit tolik vodního kamene, že proces odvápnění nebude účinný.

Proces odvápnění trvá zhruba 30 minut
Použijte nějaký běžný tekutý odvápňovač na kávovary, jako je např. speciální odvápňovací prostředek od značky durgol®. Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 1. Pokud kávovar ještě nenívypnutý, tak jej vypněte: K tomuúčelu stiskněte současně levétlačítko (espresso) a prostřednítlačítko (caffè crema).
 2. Naplnění odvápňovacího prostředku:
  Vyjměte z kávovaru zásobník navodu a do prázdného zásobníkuna vodu nalijte jednu porci(125 ml) odvápňovacího pro-středku durgol®swiss espresso®. DŮLEŽITÉ: Přilijte vodu až poznačku MAXa zásobník opětvložte do kávovaru.
  Když budete používat jiný odvápňovací prostředek, dbejte údajů výrobce.DŮLEŽITÉ: Naplňte odvápňovací roztok až po značku MAXa zásobník opětvložte do kávovaru.
 3. Páčku sklapněte dolů a odstraňtepřípadně odkapávací misku.
 4. Pod výpusť nápoje postavtenádobku s objemem minimálně 600 ml.
  Nádobku, kterou jstepostavili pod výpusť nápoje, musíte během odvápňovacího procesu několikrát vyprázdnit.
 5. Stiskněte současně levé tlačítko (espresso) a pravé tlačítko (káva) a držte je stisknutá po dobu přibližně 5 sekund.
 6. Prostřední tlačítko pro volbudruhu nápoje se rozsvítí a kontrolka začne blikat střídavě červeně/žlutě. Ke spuštění procesu odvápňování stiskněteprostřední tlačítko pro volbudruhu nápoje.
  Začne proces odvápňování. Prostřední tlačítko pro volbu druhu nápoje zhasne a kontrolkazačne blikat střídavě červeně/žlutě. Tento proces trvá zhruba 25 minut.
  Kávovar čerpá vždy po 2,5 minutách několikrát roztok s odvápňovacím prostředkem do systému trubic v kávovaru. Přitom do nádobky postavené podvýpustí nápoje pokaždé vyteče přibližně 60 ml.
 7. Nenechávejte kávovar během procesu odvápňování nikdy bez dozoru. Vodu z nádobky postavené pod výpustí nápoje vždy včas vylijte, aby nádobka nepřetekla.
  Poté co se celý odvápňovací roztokpročerpá kávovarem, kávovar sepřibližně na 2,5 minuty zastaví. Kontrolka dále bliká střídavě červeně/žlutě. Po 2,5 minutách se opět rozsvítíprostřední tlačítko pro volbu druhunápoje a zazní signální tón.
 8. Vyjměte z kávovaru zásobník na vodu, přední zásuvku azáchytnou nádobku na kapsle.
 9. Jednotlivé díly umyjte vodou a prostředkem na mytí nádobí. Potom všechny díly dobře utřete.
 10. Následně vložte všechny dílyopět zpět do kávovaru.
 11. Pro fázi proplachování nalijte do zásobníku na vodu studenouvodou z vodovodu až poznačku MAX.
 12. Pod výpusť nápoje postavteprázdnou nádobku s objemem minimálně 600 ml.
 13. Ke spuštění fáze proplachování stiskněte prostřední tlačítko provolbu druhu nápoje. Nyní začne fáze proplachování.Prostřední tlačítko pro volbu druhunápoje zhasne a kontrolka začneblikat žlutě. Tento proces trvázhruba 2 minuty.
 14. Propláchne se cca 600 ml. Nádobku postavenou pod výpustí nápoje sledujte a vždy ji vyprázdněte než přeteče.
 15. Po dokončení procesu se kávovar automaticky přepne do pohotovostního režimu. Kontrolka zhasne. Proces odvápňování je ukončen.

Jaké odvápňovací prostředky jsou doporučeny k odvápnění kávovaru?

Doporučujeme používat k odvápnění speciální odvápňovací prostředek od značky durgol® – je k dostání v každém obchodě Tchibo, ve specializovaných prodejnách a na tchibo.cz.

 • Pokud svítí kontrolka žlutě, jenutno kávovar odvápnit. Kávovarv následujících dnech odvápněte. Tím prodloužíte životnost svého přístroje a ušetříte energii.
 • Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
 • Používejte běžné tekuté odvápňovače na kávovary. Jiné prostředky by mohly vést k poškození materiálů v přístroji anebo by mohly být neúčinné.