Tchibo App

Obecně platí, že Vaše osobní údaje zpracováváme tak, jak je to nezbytné pro zajištění funkční aplikace a našeho obsahu a služeb. Podrobnější informace jsou k dispozici zde

„Přihlášení do aplikace Tchibo“
Naše aplikace pro smartphony a tablety využívá permanentní cookies. Po prvním přihlášení Vám tato funkce umožňuje pohodlné objednání bez nutnosti zadávat heslo po dobu 365 dní od posledního použití aplikace. Z bezpečnostních důvodů je přístup do vybraných sekcí Vašeho profilu týkajících se např. změny adresy nebo platebních údajů nadále chráněn heslem. Pokud tuto funkci nechcete využívat, odhlaste se na konci Vaší návštěvy.


Rádi bychom Vás informovali, že společnost Tchibo používá soubory cookies a pixelové tagy. Ty používáme i v naší aplikaci. Podrobnější informace o souborech cookies najdete zde

Za účelem cílené obchodní nabídky, obchodní analýzy, správy webu a kontinuální optimalizace naší aplikace dále využíváme analytických služeb „Adjust“ (služba společnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin) a „Google Firebase“ (služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU (souhlas). Výše vyjmenované procesy vedou k přenosu dat na server poskytovatelů technologií pro sledování a cílení, které využíváme. Některé z těchto serverů jsou alokovány v USA. Pokud jsou údaje předávány do nezabezpečené třetí země, je tak prováděno na právním základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR EU (souhlas).

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou vašich osobních údajů, můžete proti uložení a zpracování kdykoli vznést námitku změnou nastavení „Údaje o používaní“ v záložce „Moje Tchibo“ (verze 7 nebo starší) nebo změnou nastavení předvoleb cookie (od verze 7.1). V takovém případě bude deaktivováno ukládání a analýza Vašich dat. V některých případech však již nebudete moci využívat všechny funkce našich digitálních služeb.

V aplikaci Tchibo si můžete svůj profil přizpůsobit obrázkem z Vaší fotogalerie. Pro tyto účely získává společnost Tchibo přístup k Vaší fotogalerii. Tento obrázek je zpracováván pouze v aplikaci, kde zastupuje Váš profil v aplikaci. Tento obrázek není zpracováván pro žádné další účely a není předáván žádné třetí osobě. Vybraný obrázek můžete sami kdykoli vyměnit nebo vymazat pomocí funkce v profilu.

Tzv. „push notifikace“ Vám nabízí možnost, aby Vás společnost Tchibo pomocí push notifikací a zpráv na Vašem zařízení aktivně informovala o aktuálních nabídkách, novinkách, kampaních a kuponech na stránkách tchibo.cz nebo v prodejnách Tchibo, i když aplikace momentálně nepoužíváte. Notifikace mohou mít podobu zvuků, zpráv nebo symbolů písmen. Tuto funkci můžete kdykoli aktivovat a deaktivovat v nastavení svého zařízení nebo v části „Můj profil“ v aplikaci Tchibo.

Bez Vašeho souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU] nebude společnost Tchibo zasílat žádné push notifikace ani zprávy.

Pro poskytování této funkce využíváme službu Push Notification Service společnosti Apple Inc, One Infinite Loop, Cupertino, Kalifornie 95014, USA („Apple“) a službu Firebase Cloud Messaging (FCM) společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. („Google“). Abychom Vám mohli zasílat push notifikace, musíme s Vaším souhlasem a v souladu s vaším nastavením předávat neosobní, anonymní údaje (například obsah textu v push notifikaci) na server společnosti Apple/Google, který je pak v šifrované podobě přepošle do Vaší aplikace Tchibo jako push notifikaci. Za tímto účelem vytvoří společnost Apple/Google z identifikačního čísla Vašeho zařízení jednoznačné číslo spojení (identifikační token nebo registrační číslo zařízení) podle operačního systému Vašeho zařízení a s jeho pomocí je Vám přenášen obsah push notifikací v bezpečném a šifrovaném formátu.

Prostřednictvím jednotlivých funkcí v našich push notifikacích můžeme standardizovaným automatizovaným způsobem zobrazit, jaký obsah push notifikací je pro naše zákazníky obzvláště zajímavý. Výsledky této analýzy využíváme ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi výhradně za účelem zdokonalení našich služeb a jejich přizpůsobení požadavkům i za účelem přímé reklamy.

Text souhlasu pro osobní analýzu uživatelského chování a údajů o nákupech:

Ano, souhlasím s tím, aby společnost Tchibo Praha vytvářela na základě údajů o mých nákupech a uživatelském chování personalizované profily pro lepší přizpůsobení reklam a webových služeb mým osobním zájmům. Souhlas je možné s účinky do budoucna kdykoli odvolat na adrese service@tchibo.cz.

Proti osobní analýze vašich údajů pro účely zlepšování našich služeb můžete vznést námitku stručným písemným oznámením na adresu service@tchibo.cz nebo souhlas odvolat.
Nastavení v operačním systému iOS
Při Vašem prvním přístupu do aplikace a registraci se vás zeptáme, jestli si přejete push notifikace povolit. Bez Vašeho souhlasu, který můžete poskytnout kliknutím na tlačítko „povolit“, Vám společnost Tchibo žádné push notifikace zasílat nemůže. Povolení push notifikací můžete kdykoli aktivovat a opět deaktivovat. Pokud to chcete udělat, otevřete na svém zařízení nabídku „Nastavení“ a vyberte možnost „Notifikace“. V nabídce, která se otevře, pak najdete přehled všech aplikací, které jsou na vašem zařízení nainstalované a mají funkci push notifikací.

Nastavení v operačním systému Android
Při Vašem prvním přístupu do aplikace a registraci se Vás zeptáme, jestli si přejete push notifikace povolit. Bez Vašeho souhlasu, který můžete poskytnout kliknutím na tlačítko „ano“, Vám společnost Tchibo žádné push notifikace zasílat nemůže. Povolení push notifikací můžete kdykoli aktivovat a opět deaktivovat. Pokud to chcete udělat, otevřete na svém zařízení nabídku „Nastavení“ a vyberte možnost „Aplikace“. V nabídce, která se otevře, pak najdete přehled všech aplikací, které jsou na Vašem zařízení nainstalované.
Pokud je Vaše mobilní zařízení vybaveno funkcí GPS, jsou v rámci funkce vyhledávání prodejen na webové stránky předávány údaje o zeměpisné poloze (geografická lokalizace) v podobě zeměpisné šířky a zeměpisné délky. Slouží to výhradně k vyhledání Vaší polohy. Údaje se neukládají. Před aktivací lokalizační funkce budete v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU požádáni o vyjádření souhlasu formou bezpečnostní otázky.