Vaše práva

Jako dotčená osoba máte nárok kdykoli uplatnit svá práva ve vztahu k nám. Pokud jsou splněné zákonem stanovené požadavky, jde o následující práva:
  • Právo na přístup podle článku 15 GDPR EU
Žádost o poskytnutí informací
Abychom mohli Vaši písemnou žádost zpracovat, máme povinnost pečlivě ověřit vaši totožnost. Prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo požádat o další informace nebo doklad totožnosti, podle důležitosti údajů. Tato opatření slouží zejména k tomu, abychom vaše údaje chránili před neoprávněným přístupem třetích osob.
  • Právo na opravu podle článku 16 GDPR EU
  • Právo na výmaz podle článku 17 GDPR EU
  • Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR EU
  • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR EU
Žádost o přenos údajů
  • Právo vznést námitku / odvolat souhlas podle článku 21 GDPR EU
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR EU
Rádi bychom vás také informovali, že si vyhrazujeme právo nezpracovávat dotazy nepřiměřené povahy nebo takové, které obdržíme bez odpovídajícího dokladu totožnosti. V takovém případě vás o tom budeme informovat písemně.

Práva

Přístup, přenositelnost údajů

Kdykoli máte právo na vydání bezplatného potvrzení o údajích, které zpracováváme a které se týkají vaší osoby. Dále máte kdykoli právo na to, abychom údaje, které jste nám poskytli, přenesli vám nebo jinému správci údajů. Pokud si přejete obdržet potvrzení o vašich údajích, které zpracováváme, nebo pokud budete chtít požádat o přenesení údajů, obraťte se na nás laskavě písemně na adrese service@tchibo.cz. Pamatujte prosím, že můžeme přenést pouze údaje, které vycházejí z poskytnutého souhlasu nebo ze smlouvy.

Oprava, výmaz, omezení

Pokud nás o to požádáte, pak zpracovávané údaje, které se vás týkají, opravíme, uzamkneme nebo je vymažeme, pokud nám v tom nebrání jiné právní předpisy (například archivační povinnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese service@tchibo.cz. Údaje na svém zákaznickém účtu si můžete kdykoli zobrazit, opravit je a vymazat je v části „Můj účet“ za pomoci své e-mailové adresy a hesla.

Odvolání souhlasu / námitka

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat stručným písemným oznámením. Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese service@tchibo.cz. Stručným písemným oznámením na adresu service@tchibo.cz můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolat svůj souhlas, a to bezplatně kromě nákladů vynaložených na přenos v souladu se základními sazbami. Pokud chcete zrušit přihlášení k odběru newsletteru, můžete využít příslušný odkaz na konci newsletteru. Registrovaní uživatelé mohou své přihlášení k newsletteru zrušit také v části „můj účet“ na stránkách www.tchibo.cz. Pokud si s účinností do budoucna přejete vznést námitku proti pseudonymizované webové analytice a sledovacím funkcím, můžete tuto možnost nastavit pomocí následujících odkazů na odhlášení.

Pamatujte, že toto odvolání může zabránit shromažďování údajů pro účely analýzy webů pouze přímo na daných webových stránkách. Informace o osobních analýzách užívání a nákupních údajů, které přesahují výše uvedené, najdete zde. Proti těmto analýzám údajů můžete vznést námitku stručným písemným oznámením na adresu service@tchibo.cz.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste chtěli kontaktovat příslušný dozorový úřad přímo, najdete kontaktní údaje zde.