TchiboCard

Program TchiboCard je bezplatný věrnostní program pro zákazníky společnosti Tchibo Praha. Na členství v programu TchiboCard se vztahují všeobecné podmínky účasti, které můžete přijmout buď vyplněním (podpisem a odesláním) formuláře žádosti, nebo registrací do programu TchiboCard na adrese www.tchibo.cz.

Pro účely vedení zákaznického věrnostního programu od vás potřebujeme některé údaje. Patří mezi ně například:

• křestní jméno a příjmení
• adresa
• případně e-mailová adresa
• telefonní číslo
• datum narození
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností Tchibo Praha.

S TchiboCard můžete sbírat a uplatňovat věrnostní zrnka. Za každý nákup produktů Tchibo uskutečněný v některé naší prodejně Tchibo, na e-shopu Tchibo či v jiných prodejnách a e-shopech našich vybraných obchodních partnerů se vám na účet TchiboCard přičítají věrnostní zrnka. Informaci o aktuálním počtu svých věrnostních zrnek najdete na svém osobním on-line účtu TchiboCard na adrese tchibo.cz. Právním základem pro správu on-line účtu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Naše služby zákazníkům a nekomplikované zobrazení vašeho účtu považujeme za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování těchto údajů před jejich odvoláním. Věrnostní zrnka z nákupů produktů Tchibo v prodejnách a na e-shopech našich vybraných obchodních partnerů lze získat pouze prostřednictvím naskenování účtenky v rámci aplikace Tchibo App.

Pokud jste k tomu udělili souhlas, zasílá vám společnost Tchibo Praha v rámci programu TchiboCard poštou nebo e-mailem osobně uzpůsobené reklamní materiály. Proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu ze strany společnosti Tchibo Praha můžete kdykoli vznést námitku nebo svůj souhlas odvolat zasláním stručného oznámení na adresu service@tchibo.cz. Nebudou vám účtovány žádné náklady kromě nákladů vynaložených na přenos v souladu se základními sazbami. Reklamní materiály se zasílají až do odvolání souhlasu, alternativně 10 let od posledního nákupu. Tyto skutečnosti nemají vliv na Vaši účast v našem zákaznickém věrnostním programu.

Na telefonní číslo, které jste nám poskytli, vám můžeme formou SMS zprávy poslat slevový kupon, upozornění na slevu nebo jiný členský benefit. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU spočívající v podpoře prodeje u stávajících zákazníků (členů věrnostního programu). Pokud chcete zasílání dalších SMS zpráv odmítnout, postupujte dle pokynů uvedených v textu SMS zprávy nebo kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku na čísle 800 900 826.

Na základě Vaší účasti v programu TchiboCard budou zpracovávány, vyhodnocovány a analyzovány vaše osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresa, případně e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození) a nákupní a jiné údaje (například o zakoupených produktech, cenách, místě, datu a čase nákupu) s cílem program TchiboCard zlepšovat.

Dále zpracováváme tyto údaje a případné údaje o využívání online služeb ve spojitosti s Vaší objednávkou k vyhodnocování a analýze reklam, které jsou Vám uzpůsobené na míru. Na základě těchto hodnocení vám pak při používání online účtu u společnosti Tchibo Praha budou zobrazovány reklamy, které jsou vám osobně přizpůsobené.

Toto zpracování provádíme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Zpracování pro vás nemá žádné právní účinky. Náš zájem na obchodní optimalizaci našich služeb pro účely přímé reklamy se považuje za oprávněný zájem ve smyslu uvedeného ustanovení. Tyto typy analýzy nám pomáhají lépe optimalizovat řízení reklam tak, aby byly relevantní, poskytovat cílené informace o kampaních na naše prodejní a zprostředkovatelské služby, lépe řídit zdroje ve spojitosti s logistikou a prodejem a co nejlépe a relevantně uzpůsobit naše informační služby pro značku Tchibo Praha. Zpracování probíhá tak dlouho, dokud se nedosáhne cíle.

Proti vyhodnocování a analýzám, které provádí společnost Tchibo Praha, můžete kdykoli vznést námitku zasláním stručného oznámení na adresu service@tchibo.cz.

Pokud vznesete námitku proti vyhodnocování a analýzám Vašich registračních, nákupních a dalších údajů, nebude vaše další účast v zákaznickém věrnostním programu možná.

Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, které zpracováváme.