Soutěže o ceny

Pro účely účasti v soutěžích o ceny, pro realizaci těchto soutěží a také pro rozesílání oznámení o cenách a distribuci cen od vás potřebujeme údaje. Patří mezi ně například:
  • křestní jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • případně rok narození
  • telefonní číslo
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU, tj. poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností Tchibo Praha (podmínky účasti). Podrobné informace jsou uvedené v příslušných podmínkách účasti.

Na konci soutěže jsou vaše údaje zpravidla vymazány. Údaje výherců ukládáme pro účely plnění smlouvy, a to až do uplynutí zákonné, případně smluvní lhůty pro uplatnění záručních práv. Po uplynutí této lhůty si ponecháváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony. V tomto období (zpravidla deset let od ukončení soutěže) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti.

Pokud jste souhlasili s využíváním Vašich údajů pro účely přímého marketingu, budeme je zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte. Tento souhlas je dobrovolný a lze ho kdykoli odvolat zasláním stručného oznámení společnosti Tchibo Praha na adresu service@tchibo.cz.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování těchto údajů před jejich odvoláním.
Vaše údaje předáváme poskytovatelům služeb:

• za účelem rozesílání cen
• organizace soutěží
• pouze tehdy, pokud se partner zavázal dodržovat naše standardy ochrany osobních údajůPokud hostíme soutěže na platformách sociálních sítí (například na Facebooku), žádáme vás, abyste se seznámili také s ustanoveními o ochraně osobních údajů příslušné platformy.

U některých soutěží je k jejich uskutečnění zapotřebí předávat Vaše údaje našim spolupracujícím partnerům, kteří nám při pořádání soutěží pomáhají, nebo je pověřit zpracováním vašich údajů. Informace o našich spolupracujících partnerech vám poskytujeme v příslušných podmínkách účasti.

Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly předávány pro účely pořádání soutěže, je možné, že se jí nebudete moci zúčastnit.

Právním základem pro toto předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU.