Nezbytné poskytování údajů

Osobní údaje, jako jsou například jméno, adresa, e-mailová adresa apod., zpracováváme v různých situacích. V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vám chceme poskytnout co nejpodrobnější přehled toho, jak s Vašimi údaji nakládáme, na jakém právním základě je zpracováváme a zda je poskytnutí Vašich údajů nezbytné na základě smlouvy nebo ze zákona.

V případech, kdy společnost Tchibo Praha zpracovává Vaše údaje na základě smlouvy nebo ze zákona, jsou pole pro jejich zadání označena jako povinná, pokud tyto informace potřebujeme ke splnění smlouvy, nebo proto, že to požaduje zákon. Taková povinná pole uvidíte například při zadávání objednávky. Pokud by povinné informace zadány nebyly, nemusíme být schopni poskytnout své služby.

Tam, kde je možné zadat doplňující osobní údaje do nepovinných polí, vás žádáme, abyste sami zkontrolovali, jaké údaje nám chcete sdělit.