Naše certifikace

Kdo jsou naši partneři v oblasti certifikací?

Označení FSC® je zárukou zodpovědného hospodaření s lesy - od stromu až po hotový produkt.

Označuje dřevo a papír z trvale udržitelné zemědělské produkce.

Označuje produkty vyrobené v souladu s podmínkami zachovaní života a biodiverzity.

Spravedlivý obchod – garantuje odbyt a výkupní ceny malopěstitelům

Jeden z největších programů trvalé udržitelnosti pro kávu, čaj a kakao.

Výrobky s tímto označením jsou v souladu s platnou evropskou legislativou.
Označuje recyklovaný papír, který šetří životní prostředí.
Global Organic Textile Standard.