Kontaktní údaje a správce

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo pokud byste si přáli uplatnit svá práva v některém z uvedených případů, neváhejte se na nás obrátit.

service@tchibo.cz
S předmětem zprávy „ochrana údajů“
(dotazy, výmaz, oprava, omezení zpracování, námitka, odvolání souhlasu, právo na přenositelnost údajů)

DPO@tchibo.cz
(přístup)

Další kontaktní údaje

Správce:

TCHIBO Praha, spol. s r.o.
Želetavská 1449/9
140 04 Praha 4
Česká republika

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Trusted Network Solutions, a.s.
Žižkova 600
664 01 Bílovice nad Svitavou
Česká republika

DPO@tchibo.cz

Příslušný úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká Republika

Tel: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz