Hodnocení výrobků

Hodnocení výrobků

Podmínky účasti v systému hodnocení společnosti TCHIBO

Odesláním svého hodnocení a komentáře akceptujete tyto podmínky účasti. Proto si je prosím pečlivě přečtěte.

Předpoklady pro odeslání hodnocení

Aby bylo zajištěno spravedlivé hodnocení, smí být produkt hodnocen pouze poté, kdy byl dodán a mohl být vyzkoušen. Hodnocení, jejichž účelem je manipulovat s celkovým hodnocením e-shopu – ať už pozitivně, nebo negativně – nejsou přípustná. To nastává např. tehdy, pokud byl předmět objednán za účelem pozitivního nebo negativního hodnocení.

Odeslání hodnocení a uložení

Když je hodnocení a/nebo komentář odeslán, je převeden a uložen u společnosti Tchibo. Společnost Tchibo může použít Vaši e-mailovou adresu a kontaktovat Vás za účelem ověření odeslaného hodnocení nebo při reakci na stížnost.

Hodnocení produktu bude zpravidla zveřejněno s Vaším křestním jménem a počátečním písmenem Vašeho příjmení. Pokud si to nepřejete, zaškrtněte při hodnocení políčko "anonymně" a Vaše jméno nebude zobrazeno.

Souhlas je platný 3 roky a od jeho udělení je možné ho kdykoli odvolat na adrese service@tchibo.cz.

Po uplynutí tří let budou všechna hodnocení anonymní a budou zobrazena bez osobních údajů o kupujícím. Obsah všech hodnocení zůstává trvale nezměněn.

Využití hodnocení

Odesláním hodnocení a/nebo komentáře udělujete společnosti Tchibo neexkluzivní, trvalé a neodvolatelné právo, na které se nevztahují žádné licenční poplatky, využívat hodnocení a/nebo komentář (celý nebo zčásti) online i offline (např. v tištěných médiích nebo katalozích), kopírovat je, přepracovat, zveřejnit, přeložit, dát k dispozici třetí straně, rozmnožovat i začlenit do jakýchkoli jiných děl (média, technologie atd.).

To například znamená, že společnost Tchibo smí zveřejnit komentář a využít hodnocení a/nebo komentář k reklamním účelům (např. ve své reklamě nebo k marketingovým účelům).

Obsah, kontrola a korektura obsahu hodnocení

Společnost Tchibo před zveřejněním komentářů dohlíží na to, zda jejich obsah není nepřípustný a protiprávní. Proto Vaše hodnocení v anonymní podobě přeposílá na svého poskytovatele služeb e-Komi.

Obsah hodnocení nesmí být nepřípustný. Sem patří mimo jiné hodnocení, která
  • jsou protiprávní a/nebo trestná, zvláště ta, jež obsahují urážky, znevažování, protiprávní hrozby, hanlivou kritiku a nepravdivá skutková tvrzení;
  • jsou vyhrožující, obtěžující, urážející, podvodná, pomlouvačná, zavádějící, diskriminující, velebící násilí, pohoršující, obscénní nebo pornografická;
  • porušují nebo poškozují práva třetí strany (včetně veškerých práv na duševní vlastnictví, např. autorských práv a práv k ochranným známkám);
  • obsahují důvěrné údaje a/nebo narušují či poškozují soukromí třetí strany; sem patří zvláště osobní údaje (především jména, adresy, IP adresy, zákaznická čísla, čísla objednávek, bankovní údaje, údaje o kreditních kartách, čísla pojištění, věk, data narození) i telekomunikační údaje (telefonní číslo, číslo faxu, e-mailové adresy);
  • klamou ostatní ohledně Vaší identity (např. vydáváním se za jinou osobu);
  • obsahují reklamu na jiné internetové stránky, produkty nebo služby, např. prostřednictvím odkazů;
  • obsahují svědectví, resp. terapeutické účinky a účinnost farmaceutických preparátů, lékařského použití nebo terapie;
  • obsahují údaje o ceně nebo o dalších nákladech (např. náklady na dopravu) v číslicích (např. "10 eur") nebo jejichž obsah není informativní (např. nesmyslné řady čísel, písmen, symbolů);
  • odkazují výlučně na jiná hodnocení.
Při porušení výše jmenovaných pravidel si společnost Tchibo ponechává právo hodnocení zčásti nebo zcela odstranit, zvláště tehdy, pokud porušuje platné právní předpisy, a my jsme proto povinni jej odstranit.

Změna podmínek účasti

Tchibo si vyhrazuje právo na aktualizaci, přizpůsobování nebo změnu těchto podmínek. V případě, že zákazník nebude s novým zněním podmínek souhlasit, může odvolat svůj souhlas s podmínkami a zveřejněním jeho hodnocení produktu.