Externí smluvní partneři, novináři a další relevantní skupiny osob

Řízení poskytovatelů služeb / dodavatelů
Rádi bychom vás informovali o tom, že vaše údaje zpracováváme v rámci spolupráce mezi vámi a společností Tchibo Praha.

Pro uzavření, plnění a ukončení smluvního vztahu od vás potřebujeme údaje. Patří mezi ně například:
  • název společnosti,
  • adresa,
  • kontaktní osoba a kontaktní údaje.
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností Tchibo Praha.

Údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, uchováváme do uplynutí doby pro splnění zákonných a případných smluvních povinností. Po uplynutí této lhůty si ponecháváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony. V tomto období (zpravidla deset let od uzavření smlouvy) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti.

Databáze kontaktů
Rádi bychom Vás informovali o tom, že v průběhu spolupráce mezi Vámi a společností Tchibo Praha zpracováváme Vaše hlavní a kontaktní údaje a dále fakturační a platební údaje.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU, tj. poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a společností Tchibo Praha, a dále čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU na zjednodušení správy kontaktů se považuje za oprávněný zájem ve smyslu uvedeného ustanovení. Taková správa údajů společnosti Tchibo Praha usnadňuje navázat kontakt, pokud si bude přát služby znovu využít (modelky, poskytovatelé služeb), ale také nám pomáhá při správě adresáře pro tisk.

Zpracování Vaší e-mailové adresy a telefonních čísel probíhá až do doby, dokud neobdržíme námitku proti zpracování.
Kontrola seznamů subjektů podezřelých z terorismu
Nařízení EU o boji proti terorismu (ES) číslo 2580/2001 a (ES) číslo 881/2002 požadují, aby nikdo ze zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb ani zaměstnanců společnosti Tchibo Praha nebyl osobou podezřelou z terorismu uvedenou na centrálně vedených seznamech. Proto je nutné, aby společnost Tchibo Praha prováděla porovnání údajů se seznamy subjektů podezřelých z terorismu.
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Pravidelné porovnávání údajů také umožňuje společnosti Tchibo Praha zefektivnit celní procesy, což se považuje za oprávněný zájem ve smyslu druhého z výše uvedených ustanovení.

Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, které zpracováváme