Zelená – nejraději všude

Ať už jde o dřevo, textil nebo kávu: spektrum produktů s logem GUT GEMACHT je velké. A všechny mají jedno společné – významně přispívají k podpoře ekologie a sociální spravedlnosti. Ale i mimo tyto kategorie se stále snažíme nabízet co možná nejudržitelnější výrobky. Nezáleží na tom, o jaký materiál se jedná. Aby mohly být výrobky označeny logem GUT GEMACHT, musí splňovat nejvyšší nároky. To znamená, že musí být buď certifikovány nezávislými organizacemi, nebo musí splňovat postupy a standardy, které jsou schváleny věrohodnými experty.
Abyste měli možnost na první pohled poznat, co přesně je na daném výrobku udržitelné, označujeme je zelenými proužky signalizujícími udržitelnost. Chceme Vás prostě přesvědčit jasnými fakty.

Recyklovaný materiál

Úžasné nové využití

Pro celou řadu našich výrobků částečně používáme recyklovatelné materiály, jako jsou vlákna či bavlna, a tím šetříme zdroje a energie – neboť vícekrát použité je prostě odpovědné. Tedy GUT GEMACHT. Koupí produktů s recyklovaným materiálem volíte trvale udržitelný životní styl, neboť díky tomu není jen tak plýtváno cennými surovinami a energiemi. Zároveň to může přispět ke snížení produkce škodlivých emisí a k menší spotřebě vody a chemikálií – při zachování vysoké kvality našich produktů.

Solární energie

Zářivý příklad udržitelnosti

Solární energie je z pohledu životního prostředí dobrou volbou: při jejím získávání se do ovzduší neuvolňují žádné skleníkové plyny a jiné znečišťující látky a zároveň jsou zásoby této energie nevyčerpatelné. To vše je vůči klimatu maximálně ohleduplné. Ale napadlo by Vás, že výrobky fungující na solární energii se také budou skvěle hodit do Vaší zahrady? Jde o bezkabelovou technologii, díky níž osvětlení nejen vypadá elegantněji, ale je i bezpečnější. Kromě toho naše solární světla spotřebovávají méně energie než srovnatelné solární lampy – a díky tomu svítí výrazně déle.

Znovu použitelné

Navždy Vaše

Trvalé udržitelnosti může být dosaženo více než jen jednou cestou. Vlastně mnoha cestami, neboť i opakované používání našich znovu použitelných nákupních tašek nebo kávových kelímků je šetrné k životnímu prostředí. Zatímco běžné jednorázové tašky či kelímky se po krátkém použití vyhodí, mohou se jejich znovu použitelné alternativy využívat mnohokrát. Tím dochází ke snižování množství odpadu a k šetření cennými zdroji. Považujeme to nejen za chytré, ale také za opravdu dobré. Tedy GUT GEMACHT.