Podmínky účasti v programu TchiboCard

1. Účast

Program věrnostních karet TchiboCard je věrnostní program pro zákazníky Tchibo Praha, spol. s r.o. (dále jen „Tchibo Praha“). Při vstupu do programu poštou, telefonicky nebo prostřednictvím internetu obdržíte dle výběru stálou plastovou vernostní kartu nebo digitální věrnostní kartu. Stálá věrnostní karta Vám bude zaslaná během 3 až 4 týdnů po registraci, pouze na území České republiky. O TchiboCard můžete požádat jen v případě, že je Vám minimálně 18 let a máte bydliště v zemích Evropského hospodářského prostoru. TchiboCard je platná pouze v obchodech Tchibo v České republice a v internetovém obchodě www.tchibo.cz.

2. Sběr a čerpání Věrnostních zrnek

Za každý nákup produktů Tchibo uskutečněný v některé naší prodejně Tchibo, na e-shopu Tchibo či v jiných prodejnách našich vybraných obchodních partnerů se Vám na účet TchiboCard přičítají Věrnostní zrnka (dále jen „VZ“).

Za každé 2 Kč svého nákupu s platnou kartou TchiboCard obdržíte 1 VZ. Nasbíraná VZ propadají nejdříve po 24 měsících od nákupu vždy k 30. 4. kalendářního roku. VZ se načítají za Vaše nákupy a jsou nepřenosná. Každých nasbíraných 50 VZ můžete pak při nákupu v prodejně Tchibo nebo na e-shopu Tchibo proměnit ve slevu na nákup v hodnotě 1 Kč. Možnost výměny VZ za slevu není možné uplatnit při nákupu dárkových karet.

3. Vypovězení, změna, ukončení věrnostního programu

Tchibo Praha si vyhrazuje právo věrnostní program kdykoli pozastavit, upravit jej dle aktuálních právních předpisů, pozměnit jeho části nebo jej zcela ukončit. Změny budou včas uveřejněny v obchodech Tchibo nebo na www.tchibo.cz. Účastníci věrnostního programu mohou svou účast kdykoli ukončit okamžitou výpovědí zaslanou Tchibo Praha. Výpověď ze strany Tchibo Praha je možná jen s dodržením lhůty 30 dnů.

4. Ochrana osobních údajů

Společnost Tchibo Praha, spol. s r.o., IČO: 16190793, se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha–Michle, bude zpracovávat jako správce údajů Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Zpracování výše uvedených údajů provádíme pro účely použití v rámci věrnostního programu TchiboCard (zejména vedení Vašeho účtu věrnostního programu, evidence Vašich VZ, poskytování výhod věrnostního programu). Právním základem pro zpracování osobních údajů za těmito účely je plnění smlouvy, resp. podmínek účasti ve věrnostním programu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě nezbytným předpokladem pro Vaši účast ve věrnostním programu. V případě, že nám osobní údaje neposkytnete, nemůžete se účastnit věrnostního programu.

Dobrovolně poskytnuté datum narození zpracováváme za účelem zasílání narozeninových blahopřání, dárků k narozeninám a analýzy věku našich zákazníků. Dobrovolným poskytnutím data narození nám udělujete souhlas se zpracováním tohoto údaje pro výše uvedené účely. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným sdělením zaslaným na adresu TchiboCard, P. O. Box 09, 225 09 Praha 025, e-mailem na adresu service@tchibo.cz nebo na naší bezplatné Zákaznické lince 800 900 826, čímž není dotčena zákonnost zpracování data narození do času odvolání souhlasu.

Zaškrtnutím pole „Ano, chci dostávat e-mailem informace o aktuálních nabídkách Tchibo a výhodách pro majitele TchiboCard“ souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro marketingové účely, a to pro účely optimalizace naší nabídky a rozesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu. Právním základem pro zpracování osobních údajů za těmito účely je Váš souhlas. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě dobrovolné a Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným sdělením zaslaným na service@tchibo.cz nebo na adresu TchiboCard, P. O. Box 09, 225 09 Praha 025 nebo na naší bezplatné Zákaznické lince 800 900 826. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost tohoto zpracování Vašich osobních údajů provedeného před odvoláním Vašeho souhlasu.

Pokud jste nám poskytli své telefonní číslo, můžeme Vám formou SMS zprávy poslat slevové kupony, upozornění na slevu nebo jiný členský benefit. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Tchibo spočívající v podpoře prodeje u členů věrnostního programu. Pokud budete chtít odmítnout zasílání dalších SMS zpráv, postupujete podle pokynů uvedených v textu SMS zprávy anebo kontaktujte naši bezplatnou Zákaznickou linku 800 900 826. Proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely máte právo vznést námitky, a to prostřednictvím písemného sdělení zaslaného na service@tchibo.cz nebo na adresu TchiboCard, P. O. Box 09, 225 09 Praha 025 nebo na naší bezplatné Zákaznické lince 800 900 826.

Vaše osobní údaje budou předány ke zpracování společnosti Tchibo GmbH, se sídlem Überseering 18, 22297 Hamburk, Německo, zapsané u rejstříkového soudu v Hamburku pod č. HRB 43618. Dále mohou být osobní údaje předány ke zpracování pro výše uvedené účely osobám, které jsou součástí skupiny Tchibo, a jejich obchodním partnerům, zejména osobám zajišťujícím tisk a přepravu reklamních materiálů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat až po dobu 3 let od ukončení Vašeho členství ve věrnostním programu. Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, můžete vůči nám uplatnit tato práva: právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Se svými dotazy se můžete obrátit na e-mail: service@tchibo.cz nebo na adresu TchiboCard, P. O. Box 09, 225 09 Praha 025.

Více informací o zpracovávání svých osobních údajů naleznete zde.
* Službu zasílání informačních e-mailů můžete samozřejmě kdykoli a bez udání důvodů zrušit prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého informačního e-mailu.